Lauttasaaren
yhteiskoulu

Lukiovuoden aloitus

Lykissä ei järjestetä nasujaisia. Kuitenkin osa helsinkiläisistä opiskelijoista on järjestänyt koulupäivän jälkeen tilaisuuksia, joissa lukiolaisille tehdyn kyselyn mukaan on tapahtunut nöyryyttämistä ja jopa väkivaltaa. Perinteet, jotka sisältävät nöyryyttämistä ja väkivaltaa eivät ole millään muotoa hyväksyttäviä.

Lukiolaiseksi siirtyminen on tärkeä etappi nuoren elämässä. Tämän kokemuksen täytyy olla jokaiselle lukiolaiselle myönteinen ja arvostava. Lukiolainen rakentaa identiteettiään uuden yhteisön jäsenenä. Kaverisuhteet ja kokemus yhteisöllisyydestä luovat nuoren hyvinvoinnin perustaa. Turvallisuuden ja hyväksytyksi tulemisen kokemukset tuovat luottamusta itseen lukiolaisena ja edistävät kiinnittymistä opintoihin.

On toivottavaa, että huoltajat keskustelisivat lukiolaisten kanssa aiheesta. Yhdessä voimme varmistaa jokaiselle lukiolaiselle ikimuistoisen ja turvallisen opiskelun aloittamisen.  Samalla luomme perinteitä, joissa jokainen lukiolainen kokee itsensä arvokkaaksi.

Koulumme järjestää Kiljavan opistolla ykkösten ryhmäytymispäivän.