Koulun esittely

Koulumme

Lauttasaaren yhteiskoulu (lykki) on vuonna 1945 perustettu yksityinen koulu Helsingin Lauttasaaressa. Koulun ylläpitäjä on Lauttasaaren yhteiskoulun kannatusyhdistys ry. Alun perin koulu oli oppikoulu. Nykyisin Lykissä toimivat peruskoulun vuosiluokat 7 – 9 ja Kansainvälisen liiketoiminnan lukio.

Meidän
arvomme

Oppilaan
ainutlaatuisuus ja
oikeus hyvään oppimiseen

 • Oppimis- ja ajattelutaidot
 • Oppimisen ilo
 • Turvallisuus
 • Omien kykyjen ja kiinnostuksen kohteiden kokeminen osana oppimista

Vastuullinen
elämäntapa

 • Elämäntaidot
 • Itsetuntemus ja oma kasvu
 • Tasa-arvo ja oikeudenmukaisuus
 • Tulevaisuuteen vaikuttaminen

Yhteisöllisyys

 • Sosiaaliset taidot
 • Yhdessä oppiminen ja kasvaminen
 • Osallistaminen
 • Työelämäyhteistyö

Monimuotoisuus

 • Kulttuuritaidot
 • Luovuus
 • Monimuotoisuuden arvostaminen ja hyödyntäminen
 • Kansainvälinen vuorovaikutus