Lauttasaaren
yhteiskoulu

Ohjaus

Ohjaus on koko opiskeluajan kestävä prosessi, jonka tavoitteena on tukea opiskelijan hyvinvointia, kasvua ja kehitystä sekä tarjota aineksia opiskelutaitojen ja itseohjautuvuuden vahvistumiseen ja itsetuntemuksen lisääntymiseen. Ohjauksen avulla opiskelija parantaa valmiuksiaan selviytyä muuttuvissa elämäntilanteissa ja oppii arvioimaan opintopolkuaan koskevia valintojaan tulevaisuuden osaamistarpeiden näkökulmasta.

Ohjaus on Lauttasaaren yhteiskoulun kansainvälisen liiketoiminnan lukiossa koko henkilöstön tavoitteellisesti johdettua yhteistä työtä.

Lauttasaaren yhteiskoulun kansainvälisen liiketoiminnan lukiossa painottuvat seuraavat ohjauksen tavoitteet:

  • Monipuolisilla jatko-opinto-ohjauksen muodoilla tuetaan opiskelijan yksilöllisen opintopolun rakentumista
  • Tarjotaan kattavaa ja säännöllistä jatko-opinto-ohjausta, myös ulkomaisiin hakukohteisiin
  • Luodaan ja ylläpidetään rakenteita, jotka tukevat opiskelijan jaksamista ja hyvinvointia
  • Kasvatetaan opiskelijoita vastuulliseen toimijuuteen


Lukion ohjaussuunnitelmassa on kuvattu ohjauksen tarkempi työnjako ja tavoitteet.