Englannin kielirikasteinen opetus

Lauttasaaren yhteiskoulussa alkaa lukuvuotena 2021-22 englanninkielinen kielirikasteinen opetus, jossa oppiaineiden koko tuntimäärästä 10-25% annetaan englanniksi. Kielirikasteiseen opetukseen voidaan ottaa oppilas, joka on opiskellut jo alakoulussa kielirikasteisessa opetuksessa, jonka kohdekielenä on ollut englanti. Ensimmäisenä vuotena perustetaan yksi kielirikasteinen 7.-luokka, jossa englannin kieli on sekä oppimisen kohde että väline opetussuunnitelman mukaisten sisältöjen oppimiseen. Kielirikasteinen opetus suunnitellaan siten, että siinä yhdistyvät sekä englannin kielen kielelliset tavoitteet että oppiaineiden sisällölliset tavoitteet.