Lauttasaaren
yhteiskoulu

Englannin kielirikasteinen opetus

Lauttasaaren yhteiskoulussa alkoi lukuvuotena 2021-22 englanninkielinen kielirikasteinen opetus, jossa oppiaineiden koko tuntimäärästä 10-25% annetaan englanniksi. Kielirikasteiseen opetukseen voidaan ottaa oppilas, joka on opiskellut jo alakoulussa kielirikasteisessa opetuksessa, jonka kohdekielenä on ollut englanti. Ensimmäisenä vuotena perustettiin yksi kielirikasteinen 7.-luokka, ja jatkossa niitä perustetaan lukuvuosittain useampia. Kielirikasteisella luokalla englannin kieli on sekä oppimisen kohde että väline opetussuunnitelman mukaisten sisältöjen oppimiseen. Kielirikasteinen opetus suunnitellaan siten, että siinä yhdistyvät sekä englannin kielen kielelliset tavoitteet että oppiaineiden sisällölliset tavoitteet.