Lauttasaaren
yhteiskoulu

KVL-linja

Kansainvälisen liiketoiminnan lukio on Suomen johtava lukio kansainvälisen liiketoiminnan ja yrittäjyyden opetuksessa. Tästä syystä 1.8.2018 lähtien koulullamme on ainoana lukiona Suomessa ollut erityisen koulutuksen lupa yrittäjyyteen ja kansainväliseen liiketoimintaan painottuvassa opetuksessa. Kansainvälisen liiketoiminnan linja tarjoaa opiskelijalle mahdollisuuden opiskella liiketoimintaosaamista niin kansainvälisessä kuin kotimaisessa ympäristössä sekä tutustua yrittäjyyteen ja työelämään. Opiskelija pääsee tutustumaan muihin lukioihin, korkeakouluihin, erilaisiin yrityksiin ja kolmannen sektorin toimijoihin. Opintojaksot muodostavat selkeän opintokokonaisuuden, jonka aikana opiskelijat saavat toteuttaa oppimaansa myös käytännössä.

Kansainvälisen liiketoiminnan linjan suorittamisesta saa erillisen KVL-todistuksen, johon sisältyy 24 opintopistettä taloussivistäviä opintoja. Erityisen koulutustehtävän myötä linjan opiskelijoilla on mahdollisuus keventää muita lukio-opintojaan 16 opintopisteen verran tietyin reunaehdoin. Kansainvälisen liiketoiminnan linjan opiskelijat tutustuvat liiketoiminnan ja yrittäjyyden lainalaisuuksiin monesta eri näkökulmasta.

Tavoitteena on saada opiskelija innostumaan omasta tulevaisuudestaan ja tarjota hänelle sellaisia työelämätaitoja, joista hän tulevaisuudessa aidosti hyötyy.

Teemme opintojaksoillamme aktiivista yhteistyötä eri korkeakoulujen, yritysten ja kolmannen sektorin organisaatioiden kanssa. Opintojaksojen sisällöt ja toteutus tukevat opiskelijan kasvua itsenäisesti ajattelevaksi yksilöksi, joka osaa toimia myös muut kulttuurit huomioon ottaen.

Opintojaksoihin sisältyvät asiantuntijaluennot ja opintokäynnit sekä koulumme laaja kielitarjonta ja kansainväliset projektit tukevat erilaisten liiketoimintaympäristöjen ymmärrystä. Kansainvälisen Liiketoiminnan linjalla opiskelija saa kokemuksia, jotka antavat hyvät valmiudet pohtia tulevaa suuntaa opinnoissa ja myöhemmin työelämässä.

Kansainvälisen liiketoiminnan lukiolaisilla on lukuisia mahdollisuuksia saada ensikäden kokemusta eri kulttuureista osallistumalla koulun tarjoamiin opintomatkoihin. Matkoja tehdään mm. Tukholmaan, Pietariin, Lontooseen sekä Pekingiin.

Voit lukea KVL-opintojaksoista kohdasta Lukio > Opintojaksot.

Myös seuraavat teemat ovat tekemisessä jatkuvasti mukana:

Yhdessä tekeminen ja vuorovaikutustaidot

Kansainvälisyys, kulttuuri ja kielet

Yrittäjämäinen toimintatapa

Asiakasnäkökulma

Eettinen ajattelutapa

Ohjausryhmä

Piia-Noora Kauppi

Finanssialan Keskusliiton, Toimitusjohtaja
Kansainvälinen liiketoimintaosaaminen, myyntitaidot ja kyky hyödyntää teknologiaa ovat avainasemassa Suomen tulevaisuuden näkökulmasta. Näitä taitoja Lykin Kansainvälisen liiketoiminnan linjalla rakennetaan. On upeaa, että jo lukiossa voi saada hyvät eväät kansainvälisen talouden tehtäviin jatkossa.

Lauri Sipponen

Repolar Pharmaceuticals Oy, hallituksen jäsen, perheomistaja
Kansainvälisyyden ja liiketoiminnallisen ajattelun tuominen osaksi lukio-opetusta antaa aktiiviselle ja ahkeralle opiskelijalle loistavat mahdollisuudet kehittää valmiuksiaan ja vahvuuksiaan. Elämme, työskentelemme ja kilpailemme globaalissa maailmassa, jossa tieto liikkuu bitteinä ja ihmiset lentokoneilla nopeasti ympäri maapalloa. Myöhemmästä koulutuksesta ja ammatista riippumatta pärjätäkseen tässä vaativassa ympäristössä ihminen tarvitsee laaja-alaista kielitaitoa, kulttuurien ymmärtämistä ja maailmankansalaisen avaraa asennetta. Kansainvälisen liiketoiminnan lukio antaa eväät nuorelle opetella havainnoimaan, ymmärtämään ja analysoimaan tätä moniulotteista ja koko ajan muuttuvaa toimintaympäristöä.

Olli Rehn

Suomen pankin johtokunnan jäsen, finanssivalvonnan johtokunnan puheenjohtaja
Kansainvälisen liiketoiminnan linjan opiskelijat ovat ydinkysymyksen äärellä: Suomi menestyy ja suomalaisten hyvinvointi paranee vain osaamistamme ja kansainvälistä kilpailukykyä kasvattamalla. Kansainvälisen liiketoiminnan tunteminen on siis tärkeä ammattitaito nyt ja tulevaisuudessa. On hienoa että alan opiskelu on mahdollista aloittaa jo lukiossa. Voimia ja menestystä tärkeisiin opintoihinne!

Anttoni Palm

Tuotantoyhtiö ARTLAB Productions Oy, Toimitusjohtaja
Tulevaisuudessa yhä useampi meistä päätyy yrittäjäksi. Toisille yritystoiminta tarkoittaa itsensä toteuttamista ja toiset haluavat valloittaa maailman huomiseen mennessä. Eivätkä nämä ole millään tavalla toisiaan poissulkevia. Oli fokus mikä tahansa, vaatii yritysmaailmassa menestyminen laaja-alaista ymmärrystä ihmisestä, yhteiskunnasta, taloudesta ja ennen kaikkea tulevaisuudesta. Tätä tietoisuutta Lyk on keskittynyt laajentamaan.

Sanni Kaikkonen

Promootiotoimisto Sunnyone Promotion Oy, toimitusjohtaja
Olisin itse toivonut, että ollessani lukioikäinen minulla olisi ollut mahdollisuus opiskella yrittäjyyteen ja kansainväliseen liiketoimintaan liittyviä asioita LYKin kaltaisessa oppilaitoksessa. Yrittäjyys on yhä enenevässä määrin tulevaisuuden työntekemisen muoto. Mitä aiemmin aikuisuuden kynnyksellä oleva nuori pääsee sisälle yrittäjyyden ja kv-liiketoiminnan maailmaan, sitä paremmat ovat edellytykset löytää suunta omalle tulevaisuudelle, kun kaikki mahdollisuudet ovat avoinna!

Sirpa Pietikäinen

Kauppatieteiden maisteri, europarlamentaarikko vuodesta 2008, aiemmin kansanedustaja ja ympäristöministeri
Koen kummiuden tärkeänä, koska tulevaisuus on nuorten käsissä. On hienoa olla tukemassa sellaista koulutusta, joka antaa aktiivisille ja fiksuille nuorille eväät maailman parempaan ymmärtämiseen ja sitä kautta paitsi olemassa olevien, myös tulevien, ongelmien ratkomiseen parhaimmillaan jo ennen kuin ne ovat syntyneet. Vain parempi ymmärrys ja nuorten kannustaminen kokonaisuuksien ymmärtämiseen voi auttaa tekemään oivalluksia, kuten Kopernikus tai Galileo Galilei aikanaan tekivät.

Petri Parvinen

Strategisen markkinoinnin ja johtamisen professori, Helsingin yliopisto
Olen suunnattoman ylpeä Lauttasaaren yhteiskoulun tekemästä työstä, jolla he samanaikaisesti uudistavat lukion pedagogiaa, mutta vastaavat myös opiskelijoiden todellisiin tarpeisiin ja haluihin. Tämä on todella harvinainen uudistusesimerkki. Haluan olla täysin rinnoin mukana tarjoamassa yritteliäille nuorille mahdollisuuksia ajatella isosti ja toteuttaa itseään jo ennen yliopistoa.