Lauttasaaren
yhteiskoulu

Tiedeluokka

Lauttasaaren yhteiskoulussa on tiedeluokka, jonka opiskelussa painotetaan luonnontieteitä. Tiedeluokalla tieteistä kiinnostuneille oppilaille tarjotaan hyvät eväät jatko-opintoihin ja päästään syventymään oppilaita kiinnostavissa asioissa. Opiskelussa on projektiluontoista yhteistyötä eri oppiaineiden ja yhteistyötahojen, kuten yliopistojen, korkeakoulujen, teknologiayritysten sekä ystävyyskoulujen kanssa.  Oppilaat valikoituvat luokalle hakemusten ja todistusten perusteella.

Tiedeluokan painotusta tukevat yhteistyöprojektit, ilmiöpohjainen opetus sekä valinnaisaineet: 8.- ja 9.-luokalle yksi valinnainen painotuksen mukaan. Tiedeluokan opinnoissa suunnataan oppilaiden resursseja omiin tutkimusprojekteihin, joilla tähdätään mukaan kansallisiin ja kansainvälisiin hankkeisiin. Tiedeluokan keskiössä on oppilaat, joiden tieteellistä innostusta halutaan ruokkia kukoistamaan.