Lauttasaaren
yhteiskoulu

Svenska

Lyk

Drumsö Samskola, är en självstyrd skola med klasserna 7-9 i grundskolan och ett gymnasium.

Info

Grundskolan har specialklasser med inriktning på simning, idrott eller svenskt språkbad. Gymnasiet har linjer med inriktning på företagsamhet och internationell affärsverksamhet samt vetenskap. Skolan har ett aktivt samarbetsnätverk med utomstående aktörer inom dessa verksamhetsområden. Skolan har grundats år 1945 och den har sammanlagt 703 elever och studerande samt 61 lärare. Den nuvarande skolbyggnaden med simhall och auditorium har ritats av arkitekterna Kaija och Heikki Sirén.

Förfrågningar på svenska per e-post till Elina Rusi: elina.rusi@lauttasaarenyhteiskoulu.fi