Oppilaanohjaus

Oppilaanohjauksen tavoitteena on auttaa oppilasta tunnistamaan omat vahvuutensa, kehittämään opiskelutaitojaan löytämällä yksilölliset oppimisen tavat sekä löytämään toisen asteen jatko-opiskelupaikka.

Oppilaanohjauksen oppitunteja järjestetään 7. luokalla yhdessä jaksossa, 8. luokalla kahdessa jaksossa ja 9. luokalla kahdessa jaksossa. Oppituntien lisäksi oppilaanohjaukseen kuuluvat yksilö- ja pienryhmäohjauskeskustelut. Yksilöohjauskeskustelussa painopiste on oppilaan henkilökohtaisessa jatko-opintosuunnittelussa ja pienryhmäohjauskeskusteluissa ryhmä käsittelee aiheita jakaen ajatuksia kollektiivista. Yläkouluopintojen aikana oppilaat osallistuvat myös työelämään tutustumisjaksoihin sekä vierailevat erilaisissa tapahtumissa osana oppilaanohjausta.

Oppilaanohjaaja auttaa peruskoulun opintojen etenemisessä ja jatko-opintojen suunnitteluun liittyvissä kysymyksissä. On myös tärkeää, että kotona huoltajat tukevat lasta opinnoissa ja jatko-opintojen suunnittelussa. Jos jatko-opiskelujen suunnitteleminen tuntuu haastavalta, oppilaanohjaaja on antaa mielellään tukea. Oppilaanohjaajan kanssa voi tarvittaessa sopia myös yhteisiä palavereja.

Oppilaanohjauksen sisältöjä 7. luokalla ovat mm. opiskelutekniikan kehittäminen, omien vahvuuksien tunnistaminen, työelämään tutustuminen keittiössä sekä valinnaisaineiden valitseminen 8. ja 9. luokalle.

Oppilaanohjauksen sisältöjä 8. luokalla ovat mm. Suomen koulutusjärjestelmään ja tarkemmin lukioon, ammatilliseen koulutukseen sekä kaksoistutkintoon tutustuminen. 8. luokalla oppilaat alkavat pohtia oppilaanohjaajien kanssa omaa urapolkuaan ja mahdollisia toisen asteen jatko-opintovaihtoehtoja. 8. luokalla oppilaat osallistuvat myös viikon mittaiselle TET-jaksolle koulun ulkopuolella. 

Oppilaanohjauksen tärkein päämäärä 9. luokalla on yhteishaku ammatilliseen ja lukiokoulutukseen keväällä, ja tavoitteena on auttaa oppilasta ja löytämään hänelle sopiva jatko-opiskelupaikka. Oppilaanohjauksen painopisteitä 9. luokalla ovat oppituntien lisäksi ohjauskeskustelut ja toisen asteen oppilaitosten avoimiin oviin osallistuminen.  9. luokalla oppilaat osallistuvat myös viikon mittaiselle TET-jaksolle (lv. 2019 Lykissä aloittavilla 9. luokan TET on kahden viikon mittainen).

Tältä sivulta löydät hyödyllistä tietoa ja linkkejä liittyen jatko-opintojen suunnitteluun, työelämään tutustumiseen sekä urheilijoiden jatko-opintoihin. Sisällöstä hyötyvät oppilaat sekä huoltajat.

Jälkiohjausajat
Maria-opo 
17.-18.6. 
Mico-opo 2021 
to 17.6. klo 8.30-15.30
pe 18.6. klo 8.30-15.30
ma 21.6. klo 10.00-13.00
to 5.8. klo 8.30-15.00
pe 6.8. klo 8.30-15.00

Jatko-opintojen suunnittelu

Peruskoulun jälkeen voit jatkaa opintoja seuraavissa kohteissa (klikkaa otsikosta lukeaksesi lisää Opintopolusta):

Lukio

  • Lukion yleisille linjoille haetaan lukuaineiden (ÄI, ENA, RU, vapaaehtoiset kielet, MA, BI, GE, FY, KE, TE, uskonto/ET, HI, YH) päättötodistuksen keskiarvon perusteella
  • Lukioiden erityisten linjojen hakukriteerit vaihtelevat
  • Katso tästä lista Helsingin, Espoon ja Vantaan lukioista

Ammatillinen koulutus

  • Ammatillisiin perustutkintoihin haetaan lukuaineiden (ÄI, ENA, RU, vapaaehtoiset kielet, MA, BI, GE, FY, KE, TE, uskonto/ET, HI, YH) ja taito- ja taideaineiden (KU, MU, LI, KS, KO) päättöarvosanojen perusteella. Klikkaa tästä avataksesi tarkemmat valintaperusteet
  • Ammatillisen koulutuksen voit suorittaa myös oppisopimuskoulutuksena
  • Ammatillisen koulutuksen yhteydessä voit suorittaa myös kaksoistutkinnon
  • Katso tästä lista Helsingin, Espoon ja Vantaan ammatillisista oppilaitoksista

Peruskoulun lisäopetus (kymppiluokka)
Ammatilliseen koulutukseen valmentava koulutus
Lukiokoulutukseen valmentava koulutus
Nuorten työpajat

Opiskelutietolomakkeen tarkoitus ja käyttö

Opiskelutietolomake

Tietoa koulutuksista, aloista ja ammateista

Opintopolku-sivulta löytyy Opetushallituksen kokoama virallinen tieto kaikesta Suomessa järjestettävästä koulutuksesta. Jokaisen koulutuksen kohdalta löytyy koulutuksen kuvaus sekä valintaperusteet. Tietoa yksittäisistä oppilaitoksista kannattaa hakea myös oppilaitosten omilta sivuilta. 

Opintopolku: mitä ammatillisessa voi opiskella: Tältä sivulta löydät kaikki ammatillisen koulutuksen alat. Jokaisen alan alta löydät kuvauksen alasta sekä kyseiseen alaan kuuluvat perustutkinnot.

Ammattinetti on Työ- ja elinkeinoministeriön ylläpitämä sivusto, josta saa tietoa ammattialoista, yksittäisistä ammateista sekä niille tyypillisistä työpaikoista, työtehtävistä, työn vaatimuksista, palkkauksesta ja vaadittavasta koulutuksesta.

Pisterajat toisen asteen oppilaitoksiin

Vipunen-tilastopalvelussa, jota Opetushallinto ylläpitää, voit tehdä tarkkoja hakuja viime kevään alimmista hyväksytyistä pistemääristä maanlaajuisesti. Hakuja kannattaa muokata oman tarpeen mukaan, erityisesti ‘Koulutusasteen’ (lukio / ammatillinen koulutus) sekä ‘Kunnan’ mukaan.

Yhteishakulaskurilla voit laskea tämän hetkisen keskiarvosi. Laskurin alaosassa on näkyvillä yleinen koulumenestys, joka huomioi keskiarvoon lukuaineet sekä taito- ja taideaineet (jos haet ammatilliseen koulutukseen), ja lukuaineiden keskiarvo.

Työelämään tutustuminen

7. luokkalaisille järjestetään koulun sisäinen TET Lykin keittiössä. 8. ja 9. luokalla jokainen oppilas hankkii TET-paikan itse, sillä hakiessaan harjoittelupaikkaa nuori voi aidosti harjoitella työnhakua. Koulu toivoo kodin olevan apuna oppilaan paikanhaussa, minkä lisäksi oppilaanohjaajat tukevat oppilasta prosessissa. Tässä hyödyllisiä lomakkeita ja linkkejä TET-jaksoa varten.

TET-sopimuspohja 8.-luokkalaisille

TET-sopimuspohja 9.-luokkalaisille

TET-todistuspohja

Tähän karttaan on koottu Helsingin, Vantaan ja Espoon TET-paikkoja, joissa oppilaat ovat olleet.

Sporttitetti-sivulta voit etsiä urheiluun liittyviä TET-paikkoja.

Urheilijoille

Olympiakomitean sivuilta saat tietoa urheiluoppilaitoksiin hakemisesta. Urheiluoppilaitoksella voidaan tarkoittaa urheilulukioita sekä ammatillisia urheiluoppilaitoksia.