Oppilaanohjaus

Oppilaanohjauksen tavoitteena on auttaa oppilasta tunnistamaan omat vahvuutensa, kehittämään opiskelutaitojaan löytämällä yksilölliset oppimisen tavat sekä löytämään toisen asteen jatko-opiskelupaikka.

Oppilaanohjauksen oppitunteja järjestetään 7. luokalla yhdessä jaksossa, 8. luokalla kahdessa jaksossa ja 9. luokalla kahdessa jaksossa. Oppituntien lisäksi oppilaanohjaukseen kuuluvat yksilö- ja pienryhmäohjauskeskustelut. Yksilöohjauskeskustelussa painopiste on oppilaan henkilökohtaisessa jatko-opintosuunnittelussa ja pienryhmäohjauskeskusteluissa ryhmä käsittelee aiheita jakaen ajatuksia kollektiivista. Yläkouluopintojen aikana oppilaat osallistuvat myös työelämään tutustumisjaksoihin sekä vierailevat erilaisissa tapahtumissa osana oppilaanohjausta.

Oppilaanohjaaja auttaa peruskoulun opintojen etenemisessä ja jatko-opintojen suunnitteluun liittyvissä kysymyksissä. On myös tärkeää, että kotona huoltajat tukevat lasta opinnoissa ja jatko-opintojen suunnittelussa. Jos jatko-opiskelujen suunnitteleminen tuntuu haastavalta, oppilaanohjaaja on antaa mielellään tukea. Oppilaanohjaajan kanssa voi tarvittaessa sopia myös yhteisiä palavereja.

Oppilaanohjauksen sisältöjä 7. luokalla ovat mm. opiskelutekniikan kehittäminen, omien vahvuuksien tunnistaminen, työelämään tutustuminen keittiössä sekä valinnaisaineiden valitseminen 8. ja 9. luokalle.

Oppilaanohjauksen sisältöjä 8. luokalla ovat mm. Suomen koulutusjärjestelmään ja tarkemmin lukioon, ammatilliseen koulutukseen sekä kaksoistutkintoon tutustuminen. 8. luokalla oppilaat alkavat pohtia oppilaanohjaajien kanssa omaa urapolkuaan ja mahdollisia toisen asteen jatko-opintovaihtoehtoja. 8. luokalla oppilaat osallistuvat myös viikon mittaiselle TET-jaksolle koulun ulkopuolella. 

Oppilaanohjauksen tärkein päämäärä 9. luokalla on yhteishaku ammatilliseen ja lukiokoulutukseen keväällä, ja tavoitteena on auttaa oppilasta ja löytämään hänelle sopiva jatko-opiskelupaikka. Oppilaanohjauksen painopisteitä 9. luokalla ovat oppituntien lisäksi ohjauskeskustelut ja toisen asteen oppilaitosten avoimiin oviin osallistuminen.  9. luokalla oppilaat osallistuvat myös viikon mittaiselle TET-jaksolle (lv. 2019 Lykissä aloittavilla 9. luokan TET on kahden viikon mittainen).

Tältä sivulta löydät hyödyllistä tietoa ja linkkejä liittyen jatko-opintojen suunnitteluun, työelämään tutustumiseen sekä urheilijoiden jatko-opintoihin. Sisällöstä hyötyvät oppilaat sekä huoltajat.

Jälkiohjausajat kesällä 2023:

Mikäli tarvitset kesällä ohjausta (jos esimerkiksi jäät ilman opiskelupaikkaa), oposi on tavattavissa yhteishaun tulosten ilmoittamisen yhteydessä kesäkuussa. Täältä löydät opojen kesäkirjeen, jossa on kootusti tietoa yhteishakuun liittyen.

Jatko-opintojen suunnittelu

Peruskoulun jälkeen voit jatkaa opintoja seuraavissa kohteissa (klikkaa otsikosta lukeaksesi lisää Opintopolusta):

Lukiokoulutus

Lukion yleisille linjoille haetaan lukuaineiden (ÄI, ENA, RU, vapaaehtoiset kielet, MA, BI, GE, FY, KE, TE, uskonto/ET, HI, YH) päättötodistuksen keskiarvon perusteella

Lukioiden erityisten linjojen hakukriteerit vaihtelevat

Katso tästä lista Helsingin, Espoon ja Vantaan lukioista

Ammatillinen koulutus

Ammatillisiin perustutkintoihin haetaan lukuaineiden (ÄI, ENA, RU, vapaaehtoiset kielet, MA, BI, GE, FY, KE, TE, uskonto/ET, HI, YH) ja taito- ja taideaineiden (KU, MU, LI, KS, KO) päättöarvosanojen perusteella. Klikkaa tästä avataksesi tarkemmat valintaperusteet

Ammatillisen koulutuksen voit suorittaa myös oppisopimuskoulutuksena

Koulutussopimuksesta tästä

Ammatillisen koulutuksen yhteydessä voit suorittaa myös kaksoistutkinnon

Katso tästä lisää: Helsingin ammatillinen koulutus, Espoon ammatillinen koulutus ja Vantaan ammatillinen koulutus

Valmentavat koulutukset

Nuorten työpajat

 

Tietoa koulutuksista, aloista ja ammateista

Opintopolku-sivulta löytyy Opetushallituksen kokoama virallinen tieto kaikesta Suomessa järjestettävästä koulutuksesta. Jokaisen koulutuksen kohdalta löytyy koulutuksen kuvaus sekä valintaperusteet. Tietoa yksittäisistä oppilaitoksista kannattaa hakea myös oppilaitosten omilta sivuilta. 

Opintopolku: mitä ammatillisessa voi opiskella: Tältä sivulta löydät kaikki ammatillisen koulutuksen alat. Jokaisen alan alta löydät kuvauksen alasta sekä kyseiseen alaan kuuluvat perustutkinnot. löydät tietoa ammateista ja koulutuksista.

Työmarkkinatorilta löydät tietoa ammateista ja koulutuksista.

Pisterajat toisen asteen oppilaitoksiin

Vipunen-tilastopalvelussa, jota Opetushallinto ylläpitää, voit tehdä tarkkoja hakuja viime kevään alimmista hyväksytyistä pistemääristä maanlaajuisesti. Hakuja kannattaa muokata oman tarpeen mukaan, erityisesti ’Koulutusasteen’ (lukio / ammatillinen koulutus) sekä ’Kunnan’ mukaan.

Yhteishakulaskurilla voit laskea tämän hetkisen keskiarvosi. Laskurin alaosassa on näkyvillä yleinen koulumenestys, joka huomioi keskiarvoon lukuaineet sekä taito- ja taideaineet (jos haet ammatilliseen koulutukseen), ja lukuaineiden keskiarvo.

Työelämään tutustuminen

7. luokkalaisille järjestetään koulun sisäinen TET Lykin keittiössä. 8. ja 9. luokalla jokainen oppilas hankkii TET-paikan itse, sillä hakiessaan harjoittelupaikkaa nuori voi aidosti harjoitella työnhakua. Koulu toivoo kodin olevan apuna oppilaan paikanhaussa, minkä lisäksi oppilaanohjaajat tukevat oppilasta prosessissa. Tässä hyödyllisiä lomakkeita ja linkkejä TET-jaksoa varten.

 

TET-todistus 2022-2023

TET-sopimus 8.-luokkalaisille 2022-2023

TET-sopimus 9.-luokkalaisille 2022-2023

TET-tiedote 2022-2023

Tähän karttaan on koottu Helsingin, Vantaan ja Espoon TET-paikkoja, joissa oppilaat ovat olleet.

Sporttitetti-sivulta voit etsiä urheiluun liittyviä TET-paikkoja.

Urheilijoille

Olympiakomitean sekä Urhean sivuilta saat tietoa urheiluoppilaitoksiin hakemisesta. Urheiluoppilaitoksella voidaan tarkoittaa urheilulukioita sekä ammatillisia urheiluoppilaitoksia.