Lauttasaaren
yhteiskoulu

Oppilaanohjaus

Oppilaanohjauksen tavoitteena on auttaa oppilasta tunnistamaan omat vahvuutensa, kehittämään opiskelutaitojaan sekä löytämään toisen asteen jatko-opiskelupaikka.

Oppilaanohjauksen oppitunteja järjestetään 7. luokalla yhdessä jaksossa, 8. luokalla kahdessa jaksossa ja 9. luokalla kahdessa jaksossa. Oppituntien lisäksi oppilaanohjaukseen kuuluvat yksilö- ja pienryhmäohjauskeskustelut. Yksilöohjauskeskustelussa painopiste on oppilaan henkilökohtaisessa jatko-opintosuunnittelussa ja pienryhmäohjauskeskusteluissa ryhmä käsittelee aiheita jakaen ajatuksia. Yläkouluopintojen aikana oppilaat osallistuvat myös työelämään tutustumisjaksoihin (TET) sekä vierailevat erilaisissa tapahtumissa osana oppilaanohjausta.

Oppilaanohjaaja auttaa peruskoulun opintojen etenemisessä ja jatko-opintojen suunnitteluun liittyvissä kysymyksissä. On myös tärkeää, että kotona huoltajat tukevat nuorta opinnoissa ja jatko-opintojen suunnittelussa. Jos jatko-opiskelujen suunnitteleminen tuntuu haastavalta, oppilaanohjaaja antaa mielellään tukea. Oppilaanohjaajan kanssa voi tarvittaessa sopia myös yhteisen tapaamisajan.

Oppilaanohjauksen sisältöjä 7. luokalla ovat mm. opiskelutekniikan kehittäminen, omien vahvuuksien tunnistaminen, työelämään tutustuminen koulun keittiössä sekä valinnaisaineiden valitseminen 8. ja 9. luokalle.

Oppilaanohjauksen sisältöjä 8. luokalla ovat mm. Suomen koulutusjärjestelmään ja tarkemmin lukioon, ammatilliseen koulutukseen sekä kaksoistutkintoon tutustuminen. 8. luokalla oppilaat osallistuvat viiden arkipäivän mittaiselle TET-jaksolle koulun ulkopuolella.

Oppilaanohjauksen tärkein päämäärä 9. luokalla on yhteishaku. 9. luokan tavoitteena on auttaa oppilasta löytämään hänelle sopiva toisen asteen jatko-opiskelupaikka. Oppilaanohjauksen painopisteitä 9. luokalla ovat oppituntien lisäksi ohjauskeskustelut ja toisen asteen oppilaitosten avoimiin oviin osallistuminen. 9. luokalla oppilaat osallistuvat myös viiden arkipäivän mittaiselle TET-jaksolle.

Peruskoulun opinto-ohjaajien kesäohjaus 13.-14.6.2024

Ilona Ojamaa (9B, 9C, 9K)
13.6. klo 9-15

Helmi Sipola (9A, 9D, 9S)
13.6. klo 9-15
14.6. klo 9-14

Mico Siren (9E, 9F, 9U)
13.6. klo 8.30-15.30
14.6. klo 8.30-14

Kesäkirje 9.-luokkalaisille ja huoltajille löytyy täältä (sis. infoa yhteishakuun liittyen).

Jatko-opintojen suunnittelu

Yhteishakulaskurilla voit laskea tämän hetkisen keskiarvosi. Laskurin alaosassa on näkyvillä yleinen koulumenestys, joka huomioi keskiarvoon lukuaineet sekä taito- ja taideaineet, sekä pelkkä lukuaineiden keskiarvo.

Vuoden 2024 yhteishakuinfo löytyy täältä. Tämän linkin takaa löytyy Opetushallituksen ohjeita yhteishakuun.

Peruskoulun jälkeen voit jatkaa opintoja seuraavissa kohteissa:

Lukiokoulutus

 • Lukion yleislinjalle haetaan lukuaineiden keskiarvolla (ÄI, ENA, RU, valinnaiset A-kielet, MA, BI, GE, FY, KE, TE, uskonto/ET, HI, YH)
 • Lukion erityislinjojen hakukriteerit vaihtelevat, katso lukion nettisivut sekä Opintopolku.fi.
 • Katso tästä lista Helsingin, Espoon ja Vantaan lukioista

Ammatillinen koulutus

 • Ammatillisiin perustutkintoihin haetaan lukuaineiden (ÄI, ENA, RU, valinnaiset A-kieli, MA, BI, GE, FY, KE, TE, uskonto/ET, HI, YH) ja taito- ja taideaineiden (KU, MU, LI, KS, KO) päättöarvosanojen perusteella. Klikkaa tästä avataksesi tarkemmat valintaperusteet
 • Ammatillisia perustutkintoja on 42 ja ne jakautuvat erilaisiin osaamisaloihin. Täältä löydät listauksen.
 • Ammatillisen koulutuksen voi suorittaa myös oppisopimuskoulutuksena. Nuori hakee silloin ensisijaisesti ammatilliseen perusopetukseen, jossa sopii mahdollisuudesta suorittaa koulutus oppisopimuskoulutuksena.
 • Katso lisää: Helsingin ammatillinen koulutus, Espoon ammatillinen koulutus ja Vantaan ammatillinen koulutus
 • Ammatillisen perustutkinnon voi suorittaa myös erityisoppilaitoksessa, joka tarjoaa vaativaa erityistä tukea. Lue lisää erityisestä tuesta ammatillisessa koulutuksessa täältä.
  •  

Kaksoistutkinto

 • Lukion ja ammatillisen koulutuksen opinnot voi yhdistää ja suorittaa kaksois- tai kolmoistutkintona. Tällöin nuori hakee ammatilliseen koulutukseen, jossa ilmaisee halukkuutensa suorittaa myös lukio-opintoja. Halukkuus lukio-opintoihin tulee ilmoittaa heti elokuussa koulun alkaessa.

Valmentavat koulutukset

 • tutkintokoulutukseen valmentava koulutus (TUVA)
 • työhön ja itsenäiseen elämään valmentava koulutus (TELMA)
 • kansanopistojen oppivelvollisten opistovuosi
 • maahanmuuttajien kotoutumiskoulutus (KOTO).

Tietoa koulutuksista, aloista ja ammateista

Opintopolku-sivulta löytyy Opetushallituksen kokoama virallinen tieto kaikesta Suomessa järjestettävästä koulutuksesta. Jokaisen koulutuksen kohdalta löytyy koulutuksen kuvaus sekä valintaperusteet. Tietoa yksittäisistä oppilaitoksista kannattaa hakea myös oppilaitosten 

Työmarkkinatorilta löydät tietoa ammateista ja koulutuksista.

Keskiarvo- ja pisterajat toisen asteen oppilaitoksiin

Vipunen-tilastopalvelussa, jota Opetushallinto ylläpitää, voit tehdä tarkkoja hakuja viime kevään alimmista hyväksytyistä piste- ja keskiarvorajoista maanlaajuisesti. Hakuja kannattaa muokata oman tarpeen mukaan, erityisesti ’Koulutusasteen’ (lukio / ammatillinen koulutus) sekä ’Kunnan’ mukaan.

Urheilijat

Olympiakomitean sekä Urhean sivuilta saat tietoa urheiluoppilaitoksiin hakemisesta. Urheiluoppilaitoksella tarkoitetaan urheilulukioita sekä ammatillisia urheiluoppilaitoksia.

Työelämään tutustuminen

7.-luokkalaisille järjestetään koulun sisäinen TET-päivä Lykin keittiössä. 8. ja 9. luokalla TET-jakso kestää viisi arkipäivää ja jokainen oppilas hankkii TET-paikan itse. Hakiessaan TET-paikkaa nuori voi aidosti harjoitella työnhakua. Koulu toivoo kodin olevan nuoren apuna, minkä lisäksi oppilaanohjaajat tukevat oppilasta prosessissa. Opo jakaa TET-jaksoon liittyvät lomakkeet. Löydät ne sähköisesti myös täältä.

Tähän karttaan on koottu Helsingin, Vantaan ja Espoon TET-paikkoja, joissa oppilaat ovat olleet.

Sporttitetti-sivulta voit etsiä urheiluun liittyviä TET-paikkoja.