Lauttasaaren
yhteiskoulu

Katsaus alkavaan lukuvuoteen 2021 – 2022  Yhteisöllisyyteen ja yhteiseen oppimiseen maskien takaa

Lauttasaaren yhteiskoulun lukuvuosi on käynnistynyt lähiopetuksena. Keväällä kaikki koulut joutuivat koronapandemian takia lyhyellä varoitusajalla toteuttamaan etäopetusta, mistä myös LYK selvisi hyvin. Suurkiitos koko kouluyhteisölle! Nyt syksyllä mennään päivä ja viikko kerrallaan huomioimalla ajankohtaiset koronaohjeistukset. Haasteita riittää ja muuttuvat tilanteet edellyttävät kaikilta osapuolilta kärsivällisyyttä. Keskeisimpinä asioina on huolehtia oppilaiden hyvinvoinnista sekä varmistaa hyvät oppimistulokset. Koulun hallitus seuraa tilannetta aktiivisesti.

Lauttasaaren yhteiskoulun kannatusyhdistys ry:n toimintaan on tulossa isoja muutoksia, sillä keväällä yhdistyksen kokouksissa päätettiin siirtyä säätiömuotoiseen toimintaan vuoden 2022 alussa. Tätä prosessia on valmisteltu, niin että toiminta on mahdollista aloittaa vuoden vaihtuessa. Tarkoituksena on vahvistaa koulun vakaata ja tulevaisuuteen orientoitunutta toimintaa oppilasmäärien kasvaessa. Onneksi voimme todeta koulun talouden olevan vakaalla pohjalla. Samanaikaisesti myös koulun johtosääntöä uudistetaan, jotta se vastaa tämän päivän ja tuleviin haasteisiin. Tulevina vuosina koulua saneerataan ja uuden laajennuksen rakentaminen on alkamassa.  

Koulu myös haastaa ympäröivän yhteisön osallistumaan kehittämiseen sekä pyrkii lisäämään yhteistyötä ja vuorovaikutusta niin oppilaiden kuin vanhempien kanssa. Uudella vastuuvanhempi-mallilla pyritään tavoittamaan vanhemmat aktiivisemmin mukaan koulun toimintaan ja sen kehittämiseen. Se myös tarjoaa vanhemmille väylän osallistua koulun toimintaan sekä merkittävään osaan oman nuorensa arkea. 

Erilaisia teemoja ja painotuksia (kansainvälistä liiketoimintaa, yrittäjyyttä, taloussivistystä, urheiluluokkaa sekä science -painotusta) viedään eteenpäin niin peruskoulun kuin lukion osalta. Lauttasaaren yhteiskoululla on myös valtakunnallinen kehittämistehtävä liittyen yrittäjyyden ja talousosaamisen viemiseen eteenpäin Suomessa. Oppilaat ovat osallistuneet eri opintojaksojen puitteissa erilaisiin kansallisiin kilpailuihin, joissa menestys on ollut hienoa. Lukion puolella otetaan nyt syksyllä käyttöön uusi opetussuunnitelma, ja toisen asteen maksuttomuus tulee osaltaan vaikuttamaan toimintaan. 

Hyvää syyskuuta ja syksyn alkua kaikille!

Johanna Holvikivi
hallituksen puheenjohtaja