Tutorit

Tutorit ovat tutorkoulutuksen käyneitä lukion toisen vuoden opiskelijoita, jotka toimivat aloittavien lukiolaisten vertaisohjaajina auttaen uusia lukiolaisia sopeutumaan lukiomaailmaan peruskoulun jälkeen. Tutorit järjestävät ryhmäyttävää toimintaa lukuvuoden aikana. Erityisesti he ovat apuna ja tukena ensimmäisinä koulupäivinä muun muassa tutustuttamalla uusia lukiolaisia toisiinsa sekä opiskelun käytänteisiin.

Tutoreiden puoleen voi kääntyä kaikenlaisissa mieltä askarruttavissa asioissa.

Tutortoimintaa ohjaavat lukion opinto-ohjaajat.