Tutorit

Tutorit ovat tutorkoulutuksen käyneitä lukion toisen vuoden opiskelijoita, jotka toimivat aloittavien lukiolaisten vertaisohjaajina auttaen uusia lukiolaisia sopeutumaan lukiomaailmaan peruskoulun jälkeen. Tutorit järjestävät ryhmäyttävää toimintaa lukuvuoden aikana. Erityisesti he ovat apuna ja tukena ensimmäisinä koulupäivinä muun muassa tutustuttamalla uusia lukiolaisia toisiinsa sekä opiskelun käytänteisiin.

Tutoreiden puoleen voi kääntyä kaikenlaisissa mieltä askarruttavissa asioissa.

Tutortoimintaa ohjaavat lukion opinto-ohjaajat.

Lukuvuoden 2021-2022 tutorit

1a-ryhmää ohjaavat:
➤ Ella Hulkko
➤Aki Seraste
➤ Jonna Silvennoinen
➤ Emma Tynjä

1b-ryhmää ohjaavat:
➤ Nooa Kettunen
➤ Nea Päkki
➤ Daniela Rajatora
➤ Tinja Silvennoinen

1c-ryhmää ohjaavat:
➤ Alina Sergeeva
➤ Roni Sperryn
➤ Alice Tiira
➤ Venla Vehviläinen