Tutorit

Tutorit

Tutorit ovat tutorkoulutuksen käyneitä lukion toisen vuoden opiskelijoita, jotka toimivat aloittavien lukiolaisten vertaisohjaajina auttaen uusia lukiolaisia sopeutumaan lukiomaailmaan peruskoulun jälkeen. Tutorit järjestävät ryhmäyttävää toimintaa lukuvuoden aikana. Erityisesti he ovat apuna ja tukena ensimmäisinä koulupäivinä muun muassa tutustuttamalla uusia lukiolaisia toisiinsa sekä opiskelun käytänteisiin.

Tutoreiden puoleen voi kääntyä kaikenlaisissa mieltä askarruttavissa asioissa.

Tutortoimintaa ohjaavat lukion opinto-ohjaajat.

Lukuvuoden 2020-2021 tutorit

1a-ryhmää ohjaavat:
Majid Arab
Aida Helimäki
Linda photo
Maarja Zujeva

1b-ryhmää ohjaavat:
Julia Leppänen
Hugo Praks
Sabina Pirker
Anton Saanio

1c-ryhmää ohjaavat:
Paavo Grönqvist
Nonna Kuusakoski
Eerika Sahivirta
Ella Tuominen

Lukuvuoden 2020-2021 tutorit

1a-ryhmää ohjaavat:
Majid Arab
Aida Helimäki
Linda photo
Maarja Zujeva

1b-ryhmää ohjaavat:
Julia Leppänen
Hugo Praks
Sabina Pirker
Anton Saanio

1c-ryhmää ohjaavat:
Paavo Grönqvist
Nonna Kuusakoski
Eerika Sahivirta
Ella Tuominen