Oppilaskunta

Jokainen koulun oppilas kuuluu oppilaskuntaan. Oppilaskunta valitsee syksyllä itselleen puheenjohtajan sekä hallituksen (OPKH), jonka jäsenenä pääsee vaikuttamaan päätöksentekoon koulussa. Myös jokainen oppilas voi tehdä aloitteita hallitukselle. Hallituksessa toimii kaksi erillistä työryhmää: yläkoulun ja lukion työryhmät.

Oppilaskunta järjestää opiskelijoiden yhteistoimintaa, vapaata harrastustoimintaa, juhlia ja teemapäiviä opiskelijoiden ja opettajien virkistykseksi.