Opiskeluhuolto

Opintojen tuki ja opiskelijoiden hyvinvointi kuuluu koko koulun henkilökunnalle. Koulun tärkeä tehtävä on edistää nuorten oppimista, hyvinvointia, terveyttä, sosiaalista vastuullisuutta ja esteettömyyttä.

Koulussamme toimii moniammatillinen opiskelun tuen ja hyvinvoinnin ryhmä, jonka erityisenä tehtävänä on tukea nuorten hyvinvointia sekä parantaa koulun ihmissuhteita ja yleistä viihtyvyyttä. Ryhmään kuuluvat rehtorit, kuraattori, terveydenhoitaja, psykologi, erityisopettajat, oppilaanohjaajat ja opinto-ohjaajat. Opintojen tuesta ja hyvinvoinnista huolehtivat myös ryhmänohjaajat ja aineenopettajat. 

Luokanohjaajat (LO) ja ryhmänohjaajat (RO)

Luokanohjaajat (LO) ja ryhmänohjaajat (RO) ovat nuorten lähiohjaajia, jotka seuraavat opintojen etenemistä.

Peruskoulun erityisopettajat

Peruskoulun erityisopettajat tukevat oppilaita, joilla on oppimisen vaikeuksia, käyttäytymisen ongelmia tai muita syitä, jotka vaikeuttavat opiskelua isossa oppilasryhmässä.

Lukion erityisopettaja

Lukion erityisopettaja toimii opiskelijoiden tukena opiskeluun ja oppimiseen liittyvissä kysymyksissä. Yhteistyö erityisopettajan kanssa ei edellytä diagnosoitua oppimisvaikeutta. Tuki perustuu yksilön tarpeisiin, jotka selvitetään kartoittamalla opiskeluvalmiuksia. Erityisopetus lukiossa on kaikkien opiskelijoiden saatavilla oleva palvelu silloin, kun opinnot eivät suju halutulla tavalla. Lukion erityisopetuksesta voit lukea lisää klikkaamalla tätä.

Psykologi

Psykologin puoleen voi kääntyä esimerkiksi seuraavista syistä: väsymys, stressi, ahdistuneisuus, jännittäminen, masentuneisuus, ihmissuhteet, äkilliset elämänmuutokset, opintojen sujumiseen liittyvät haasteet tai tulevaisuuden suunnitelmat. Ota yhteyttä matalalla kynnyksellä ja tule juttelemaan.

Yläkoulun oppilaanohjaajat

Yläkoulun oppilaanohjaajat tukevat oppilaita tekemään omiin valmiuksiinsa, arvoihinsa ja lähtökohtiinsa sekä kiinnostukseensa perustuvia arkielämää, opiskelua, jatko-opintoja sekä tulevaisuutta koskevia päätöksiä ja valintoja. Ohjauksen avulla oppilaat oppivat tiedostamaan mahdollisuutensa vaikuttaa oman elämänsä suunnitteluun ja päätöksentekoon. Peruskoulun oppilaanohjauksesta voit lukea lisää klikkaamalla tätä.

Lukion opinto-ohjaajat

Lukion opinto-ohjaajat tukevat opiskelijaa itsetuntemuksen vahvistamisessa ja henkilökohtaisen opintosuunnitelman rakentamisessa. Opintosuunnitelmaan sisältyy kurssisuunnitelma sekä ylioppilaskirjoitus- ja jatko-opintosuunnitelma. Lukion opinto-ohjauksesta voit lukea lisää klikkaamalla tätä.

Koulukuraattori

Koulukuraattorin puoleen voi kääntyä, kun kaipaa keskustelutukea muun muassa sosiaalisiin suhteisiin, koulumotivaatioon, vapaa-aikaan, itsetuntoon ja yleiseen jaksamiseen liittyvissä asioissa.

Kouluterveydenhoitajat

Kouluterveydenhoitajat vastaavat ennaltaehkäisevästä terveydenhoidosta, johon kuuluvat määräaikaiset terveystarkastukset, sekä rokotusohjelman toteuttaminen. Tavoitteena on ylläpitää ja edistää nuoren hyvinvointia, sekä seurata ja tukea kasvua ja kehitystä. Terveydenhoitajien puoleen voi kääntyä ehkäisyyn liittyvissä asioissa. Vastaanotolle voi hakeutua myös aikaa varaamatta.