LYKin Hallituksen pj:n Johanna Holvikiven tervehdys
02/09/2019


Lauttasaaren yhteiskoulun lukuvuosi on käynnistynyt vauhdikkaasti. Peruskoulun puolella on yhä kasvava oppilasmäärä, ja luokkia on yksi lisää 7. luokalla. Lukion puolella aloitti opinnot 101 oppilasta. Kasvava oppilasmäärä haastaa kehittämään ja remontoimaan Lykin tiloja. Erilaiset remontit haastavat koulun toimintaa, mutta tavoitteena on samalla kehittää ja modernisoida tiloja nykyaikaiseksi, niin että voidaan tuottaa laadukasta oppimista. Uusi liikuntahalli valmistunee marraskuun aikana. Lisäksi on menossa koulutilojen laajennushanke, jota viedään eteenpäin Helsingin kaupungin kanssa yhteisymmärryksessä. Erilaisia teemoja ja painotuksia viedään eteenpäin niin peruskoulun kuin lukion osalta. On urheiluluokkaa, science painotusta, yrittäjyyttä, taloussivistystä, taidediplomia, kielikylpyä kuin kansainvälistä liiketoimintaa. Näiden kaikkien tavoitteena on luoda erilaisia oppimisen mahdollisuuksia oppilaille. Lauttasaaren yhteiskoululla on myös valtakunnallinen kehittämistehtävä liittyen yrittäjyyden ja kansainvälisen liiketoiminnan ja talousosaamisen eteenpäin vientiin Suomessa. Koulun tällä hetkellä oleva hyvä taloustilanne on mahdollistanut niin opetuksen kehittämisen kuin tilojen saneeraamisen. Lauttasaaren kannatusyhdistyksen hallitus jatkaa kaikkien näiden
asioiden parissa tulevana lukuvuotena. Koulu myös haastaa ympäröivän yhteisön osallistumaan kehittämiseen sekä pyrkii lisäämään yhteistyötä ja vuorovaikutusta oppilaiden vanhempien kanssa.

Hyvää syksyn alkua kaikille
Johanna Holvikivi