LYK sai erityisen koulutustehtävän ja valtakunnallisen kehitystehtävän yrittäjyyteen painottuvassa opetuksessa
04/11/2017

Lauttasaaren yhteiskoulun KVL-Lukio on saanut opetus-ja kulttuuriministeriön myöntämän erityisen koulutustehtävän sekä valtakunnallisen kehitystehtävän yrittäjyys ja liiketoimintaosaamisessa 1.8.2018 alkaen.

”Erityisen koulutustehtävän lukiot monipuolistavat koulutustarjontaa, kehittävät lukiokoulutusta ja antavat nuorille mahdollisuuksia oppia enemmän ja syvemmin.” opetusministeri Sanni Grahn-Laasonen toteaa Opetus- ja kulttuuriministeriön tiedotteessa. Kansallisen koulutuksen arviointikeskus KARVI arvio 131:n lukion hakemukset, ja erityinen koulutustehtävä myönnettiin 75:lle lukiolle.

Tämä oli ensimmäinen kerta, kun erityisen koulutustehtävän on saanut yrittäjyyteen painottuvassa opetuksessa ja näitä lupia myönnettiin vain kaksi, Lykin KVL-Lukiolle ja Ylöjärven lukiolle. ”Olemme kansallisesti kehityksen kärjessä ja kovassa seurassa.” Lauttasaaren yhteiskoulun rehtori Maarit Paldanius toteaa.

Lukion erityinen koulutustehtävä tarkoittaa opetusta, jossa olennaisessa määrin painotetaan yhtä tai useampaa oppiainetta tai opintokokonaisuutta ja voidaan poiketa lukiokoulutusta koskevista säännöksistä ja määräyksistä. Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen mukaan Lauttasaaren yhteiskoulu toteuttaa ainutlaatuista taloussivistyksen opetusta ja kehitystyötä. Valmiudet toimia valtakunnallisena opetuspainotuksen kehittäjänä ovat jo olemassa.

”Onhan meillä laajat ja vaikuttavat verkostot (lukiot, korkeakoulut, yritykset, kolmas sektori) ja toiminta on aitoa.” rehtori Paldanius myöntää. “KVL-Lukio on nyt vankasti arvioitu lukioksi, jossa tehdään oikeanlaista, erinomaista työtä nuorten kanssa, yhteistyössä verkostojemme kanssa. Olemme sisukkaasti jatkaneet valitsemallamme tiellä. Työ on kantanut hedelmää ja me kaikki olemme asiasta erittäin onnellisia.” rehtori kuvailee Lykin toimintaa ja tunnelmia.

Lauttasaari sai myös valtakunnallisen kehitystehtävän yrittäjyyteen ja liiketoiminnalliseen osaamiseen painottuvassa opetuksessa. Kehitystehtävän sai yhteensä 11 lukiota, kun hakijoita oli 14. Opetusministeri Sanni Grahn-Laasosen mukaan uuden valtakunnallisen tehtävän myötä tietyille lukioille tulee erityinen vastuu myös jakaa osaamistaan siten, että se palvelee koko lukiokenttää.

Lauttasaaren menestys noteerattiin median taholla valtakunnallisesti: mm. Helsingin Sanomat ja Kauppalehti tekivät aiheesta artikkelin ja paikalliset ja valtakunnalliset yhteistyökumppanit ovat onnitelleet KVL-Lukiota menestyksestä.

Lykissä juhlistettiin tapahtunutta tarjoamalla keskiviikkona koko koulun väelle muffinssit. Maarit Paldaniksen mukaan tästä on hyvä jatkaa: “Opiskelijoille tarjotaan tulevaisuuden työelämän ja elämän taitoja ja tietoja, yhteistyössä, jakamisen hengessä. Ensi lukuvuoden suunnitelmat tehdään nyt osin uusiksi. Nyt on syytä olla ylpeä ja tuntea suurta onnistumisen riemua.”