Opinnot

Yleistä lukion opinnoista

Kansainvälisen liiketoiminnan lukiossa opiskellaan lukion valtakunnallisten pakollisten ja syventävien kurssien lisäksi kansainvälisen liiketoiminnan perusteita. Opiskelijat saavat Lykissä rautaisannoksen taloussivistystä luontevasti osana yleissivistävää lukiotutkintoaan. Kaikki opiskelijat suorittavat ensimmäisenä vuonna kaksi kansainvälisen liiketoiminnan opintoihin orientoivaa peruskurssia. Näillä kursseilla keskitytään vahvistamaan tärkeitä opiskelu- ja työelämätaitoja, kuten esimerkiksi vuorovaikutusta ja viestintää sekä tiimi- ja projektityöskentelytaitoja. 

Orientoivien opintojen jälkeen jatketaan eteenpäin joko kansainvälisen liiketoiminnan linjalla tai yleislinjalla, jolla voi rakentaa oman yksilöllisen opintopolkunsa tai valita valmiin Science-polun. Lue lisää opiskelusta Lukiolaisen oppaasta. 

Lukuvuonna 2016 – 2017 lukionsa aloittavat opiskelevat vuoden 2016 syksyllä voimaan astuvan lukion opetussuunnitelman (LOPS) mukaisesti. Tätä ennen aloittaneet suorittavat tutkintonsa vanhan, syksyllä 2005 voimaan astuneen LOPS:n mukaisesti. 

 

Lukion opetussuunnitelma →