Lauttasaaren yhteiskoulun lukion, Kansainvälisen liiketoiminnan lukion erityinen koulutustehtävä ja valtakunnallinen kehittämistehtävä
20/11/2017

Lauttasaaren yhteiskoulun lukio, Kansainvälisen liiketoiminnan lukio on saanut 1.8.2018 alkaen erityisen koulutustehtävän luvan. Erityistehtävänä on yrittäjyys ja kansainvälinen liiketoimintaosaaminen. Erityistehtävä koskee kansainvälisen liiketoiminnan linjalla opiskelevia 1.8.2018 alkaen. Tämä tarkoittaa sitä, että, kun opiskelija opiskelee vähintään 12 kurssia painotusopintoja, hän voi jättää pakollisia kursseja pois enintään 8, kuitenkin siten, että hän opiskelee vähintään puolet kunkin aineen pakollista kursseista.

Asiaa avataan tarkemmin lukion avointen ovien päivässä 25.1.2018 klo 13.30 (oppilaat) ja klo 18.00 (huoltajat).

Lisätietoja rehtorilta.

Lukio sai myös valtakunnallisen kehittämistehtävän painotuksena myös yrittäjyys ja kansainvälinen liiketoimintaosaaminen. Kehittämistehtävän sai 11 lukiota Suomessa. Kehittämistehtävän saanut lukio on velvollinen kehittämään ja levittämään valtakunnallisesti koko lukiokoulutusta koskien erityistehtävän opetuspainotuksen mukaisia, pedagogiikkaan, toimintakulttuuriin ja oppimisympäristöihin liittyviä malleja ja hyviä käytänteitä sekä valtakunnallisesti vahvistamaan henkilöstön opetuksellisia valmiuksia ja osaamista. Kehittämistehtävän saanut lukio on myös velvollinen kehittämään ja edistämään koulutuksen järjestäjien ja muiden erityisen koulutustehtävän alaan kuuluvien toimijoiden yhteistyötä.

Kehittämistehtävä alkaa myös 1.8.2018 ja se on voimassa 31.7.2025 saakka.

Lisätietoja rehtorilta.