Lauttasaaren
yhteiskoulu

Tule mukaan toimintaan – yhdistyksen vuosikokous ti 27.4.2021 klo 18.00. Samalla päätetään Lauttasaaren yhteiskoulun säätiö sr:n perustamisesta.

Hei!

Lauttasaaren yhteiskoulu on yksityinen koulu, jota ylläpitää Lauttasaaren yhteiskoulun kannatusyhdistys ry. Yhdistyksen jäsenet valitsevat vuosittain 6-8-henkisen hallituksen kokoonpanon, tänä keväänä vuosikokouksessa tiistaina 27.4.2021 klo 18.00 koululla. Yhdistyksen jäseniksi ovat tervetulleita kaikki koulun toiminnasta kiinnostuneet. Vuosijäsenmaksu on 20 € ja ainaisjäsenmaksu 50 € – jäsenetuna saat vuosijäsenmaksua vastaan kaksi ilmaista uimahallikäyntiä (arvo 12 €) ja ainaisjäsenmaksua vastaan kymmenen kerran ilmaislipun uimahalliin (arvo 54 €). Jäsenmaksu maksetaan koulun tilille FI78 5541 2820 0257 66. Jäsenmaksut käytetään koko kouluyhteisön hyväksi, koulun viihtyvyyden parantamiseen.

Hallitus vastaa koulun ylläpidosta, tiloista, talousasioista sekä henkilöstöstä. Käytännössä hallitus tekee tiivistä yhteistyötä koulun rehtorien kanssa ja kokoontuu n. kerran kuukaudessa keskustelemaan ja päättämään ajankohtaisista asioista. Yhteydenpito on tiivistä myös mm. Helsingin kaupungin, Lauttasaaren alakoulun sekä yksityiskoulujen verkoston suuntaan.

Koulun johtokuntana toimii hallitus täydennettynä opettajakunnan ja muun henkilökunnan jäsenellä sekä oppilaskunnan hallituksen puheenjohtajalla. Johtokunta vastaa koulun pedagogisista linjauksista ja kokoontuu näiden asioiden merkeissä 2-4 kertaa vuodessa.

Hallitus- ja johtokuntatyöskentely tarjoaa näköalapaikan jatkuvasti kehittyvään, todella mielenkiintoiseen koulumaailmaan, ja sen myötä saa mahdollisuuden vaikuttaa nuorten oppimisen puitteisiin. Yläkoulu- ja lukioikäisten nuorten itsenäistyessä tarjoaa hallitustyöskentely vanhemmille myös kanavan tutustua syvemmin koulun toimintaan, opettajiin ja muuhun henkilökuntaan. Työ on mielekästä, mielenkiintoista ja palkitsevaa!

Lisätietoja löytyy myös koulun uudistetuilta nettisivuilta https://lauttasaarenyhteiskoulu.fi/yhteystiedot

Toivotamme kaikki lämpimästi tervetulleiksi niin yhdistyksen jäseniksi kuin osallistumaan vuosikokoukseen! Myös hallitukseen toivotaan jälleen uusia näkemyksiä ja jäseniä.

Lauttasaaren yhteiskoulun kannatusyhdistyksen vuosikokouksessa 27.4. kello 18.00 käsitellään sääntömääräisten asioiden lisäksi seuraavat asiat:

Päätetään:
1. uuden säätiön, Lauttasaaren yhteiskoulun säätiö sr:n, perustaminen ja siihen liittyvistä toimenpiteistä;
2. Yhdistyksen varojen, velkojen sekä koulutoimintojen siirtämisestä Lauttasaaren yhteiskoulun säätiö sr:lle sekä
3. Yhdistyksen purkamisesta.

Yhdistyksen hallitus perustelee edellä mainittuja päätösesityksiä sillä, että 1.12.2015 voimaan tullut säätiölaki tuo mukanaan paremmat ja vakaammat edellytykset koulutoiminnan harjoittamiseen säätiömuodossa kuin nykyisessä yhdistysmuodossa. Muutoksella ei vaikuteta itse koulutoimintaan eikä myöskään henkilöstön tai oppilaiden ja opiskelijoiden asemaan.

Yhdistyksen säännöt edellyttävät, että tällainen asia on käsiteltävä kahdessa peräkkäisessä yhdistyksen kokouksessa. Tämän vuoksi toinen kokous pidetään 8.6.2021 kello 18.00

Molemmissa kokouksissa on mahdollisuus etäyhteyteen.

Ilmoittautuminen: toimisto@lauttasaarenyhteiskoulu.fi

Lauttasaaren yhteiskoulun kannatusyhdistys ry.

Hallitus