Lauttasaaren
yhteiskoulu

Katsaus lukuvuoteen 2020-2021

Lauttasaaren yhteiskoulun lukuvuosi on käynnistynyt kevään etäopetuksen jälkeen lähiopetuksena. Keväällä kaikki koulut joutuivat Covid-19 – pandemian takia toteuttamaan lyhyellä varoituksella etäopetusta, josta myös LYK selvisi hyvin. Suurkiitos, niin koko henkilöstölle, opettajille kuin oppilaille. Nyt syksyllä mennään päivä ja viikko kerrallaan. Lukion osalta joudutaan menemään osittain etäopetukseen, jotta voidaan varmistaa ylioppilaskirjoitusten onnistuminen. Haasteita riittää ja edellyttää kaikilta osapuolilta kärsivällisyyttä muuttuvan tilanteen takia. Keskeisenä asiana on varmistaa hyvät oppimistulokset sekä huolehtia aktiivisesti oppilaiden hyvinvoinnista. Koulun hallitus seuraa tilannetta aktiivisesti.

Peruskoulun puolella on yhä kasvava oppilasmäärä (165 aloittanutta) ja lukion puolella aloitti opinnot 100 oppilasta. Kasvava oppilasmäärä sekä ikääntyvät tilat haastavat kehittämään ja remontoimaan Lykin tiloja. Tiloja modernisoidaan koko ajan vastaamaan nykypäivän haasteisiin, niin että voidaan tuottaa laadukasta oppimista. Syksyllä 2019 valmistui uusi liikuntahalli. Nyt on suunnittelussa koulutilojen laajennushanke, jota viedään aktiivisesti eteenpäin.

Erilaisia teemoja ja painotuksia viedään eteenpäin niin peruskoulun kuin lukion osalta. On urheiluluokkaa, science painotusta, yrittäjyyttä, taloussivistystä, taidediplomia sekä kansainvälistä liiketoimintaa. Myös kielten osalta vastataan uusiin haasteisiin kuten espanjankielen opetukseen. Näiden kaikkien tavoitteena on luoda erilaisia oppimisen mahdollisuuksia oppilaille. Lauttasaaren yhteiskoululla on myös valtakunnallinen kehittämistehtävä liittyen yrittäjyyden ja talousosaamisen eteenpäin vientiin Suomessa. Lukion puolella valmistaudutaan myös opetussuunnitelman muutokseen, joka tulee vuonna 2021.

Lauttasaaren yhteiskoulun kannatusyhdistyksen hallitus jatkaa kaikkien näiden asioiden parissa tulevana lukuvuotena. Koulun talous on tällä hetkellä hyvä, ja se on mahdollistanut niin opetuksen kehittämisen kuin tilojen saneeraamisen. Koulu myös haastaa ympäröivän yhteisön osallistumaan kehittämiseen sekä pyrkii lisäämään yhteistyötä ja vuorovaikutusta niin oppilaiden kuin vanhempien kanssa. Toivomme kaikkien vanhempien liittyvän mukaan kannatusyhdistykseen sekä osallistumaan yhteiseen toimintaan.

Hyvää syyskuuta ja syksyn alkua kaikille!

Johanna Holvikivi

hallituksen puheenjohtaja