Yo-tutkinto

Ylioppilastutkinto on lukion valtakunnallinen päättötutkinto, joka järjestetään kaksi kertaa vuodessa. Tältä sivulta löydät yleistä tietoa ylioppilastutkinnosta.

 

Ylioppilastutkinnon rakenne (jos opiskelija on aloittanut tutkinnon suorittamisen keväällä 2022 tai myöhemmin)

 

Tutkintoon kuuluu vähintään viisi koetta, jotka valitaan seuraavista:

  • Äidinkieli / suomi toisena kielenä (pakollinen kaikille)

+ neljä koetta vähintään kolmesta ryhmästä:

  • Vieras kieli
  • Toinen kotimainen kieli
  • Matematiikka
  • Reaali

Tutkintoon vaadittaviin viiteen kokeeseen tulee sisältyä vähintään yksi pitkän oppimäärän koe. Tutkintoon vaadittavien kokeiden lisäksi kokelas voi osallistua yhteen tai useampaan muuhun kokeeseen.

Opiskelijalla on oikeus osallistua ylioppilaskokeeseen opiskeltuaan vähintään kyseisen oppiaineen pakolliset opinnot ennen koetta. Ylioppilaskokeiden tehtävät laaditaan pakollisten ja valtakunnallisten valinnaisten/syventävien opintojen oppimäärien mukaisesti. Tutkinnon voi suorittaa yhdellä tutkintokerralla tai hajauttaa enintään kolmeen peräkkäiseen tutkintokertaan.

Ylioppilaskokeet ovat digitaalisia ja ne tehdään tietokoneella.

Lisätietoja

Ajankohtaisimmat asiat ylioppilastutkinnosta, laitevaatimuksista ja tutkintoon liittyvistä ohjeista löydät Ylioppilastutkintolautakunnan sivuilta.