Lauttasaaren
yhteiskoulu

Katsaus alkavaan lukuvuoteen 2022 – 2023

Oppimisen iloa, monimuotoista toimintaa ja rakentamisen haasteita

Lauttasaaren yhteiskoulun lukuvuosi on käynnistynyt hyvin lähiopetuksena, ja arki on palannut ”uudella-vanhalla” mallilla. Muun muassa kansainväliset kuviot ja erilaiset vierailut ovat käynnistyneet jo nyt heti alkusyksystä. Erityisen tärkeää on toimia yhteisöllisesti, ja rakentaa sosiaalisia kontakteja ja tilanteita niin sisäisesti kuin ulkoisesti, jotta oppilaiden hyvinvointi paranee, kun toisaalta samalla varmistetaan hyvät oppimistulokset.

Erityisesti tiedeluokka-toimintaa on kehitetty: peruskoulun puolella aloitti syksyllä kaksi uutta luokkaa, jonka lisäksi on kerhotoimintaa, ja lukion puolella voi suorittaa science-opintoja. Oppilaat ovat opettajien tuella ja ohjauksessa saavuttaneet hienosti menestystä erilaisissa kansallisissa kilpailuissa. Lisäksi Lauttasaaren yhteiskoululla on valtakunnallinen kehittämistehtävä liittyen yrittäjyyden ja talousosaamisen viemiseen eteenpäin Suomessa.

Koulu haluaa myös osallistua alueelliseen toimintaan ja olla aktiivinen toimija Lauttasaaressa. Uudella, jo alakoulun puolelta tutulla vastuuvanhempi-mallilla pyritään tavoittamaan vanhemmat aktiivisemmin mukaan koulun toimintaan ja sen kehittämiseen. Malli myös tarjoaa vanhemmille väylän osallistua koulun toimintaan sekä merkittävään osaan oman nuorensa arkea.

Lauttasaaren yhteiskoulun kannatusyhdistys ry:n toimintaan on tulossa isoja muutoksia, kun koulun ylläpitäjä on siirtymässä säätiömuotoiseen toimintaan vuoden 2023 alussa. Tämä pitkä säätiöittämisprosessi on nyt saavuttamassa päätöksen, säätiömuodon tarkoituksena on vahvistaa koulun vakaata ja tulevaisuuteen orientoitunutta toimintaa oppilasmäärien kasvaessa. Onneksi voimme todeta koulun talouden olevan vakaalla pohjalla. Erittäin vaihtelevat ja ennakoimattomat olosuhteet aiheuttavat suuria haasteita koulun saneeraamiseen ja uuden laajennuksen rakentamisen käynnistämiseen. Koulun hallitus seuraa taustalla aktiivisesti niin koulun arkea kuin toimivien puitteiden mahdollistamista.

Hyvää syyskuuta ja syksyn alkua kaikille!


Johanna Holvikivi
hallituksen puheenjohtaja