Oppilaanohjaus

Oppilaanohjauksen tavoitteena on auttaa oppilasta tunnistamaan omat vahvuutensa, kehittämään opiskelutaitojaan löytämällä yksilölliset oppimisen tavat sekä löytämään toisen asteen jatko-opiskelupaikka.

Oppilaanohjauksen oppitunteja järjestetään 7. luokalla yhdessä jaksossa, 8. luokalla kahdessa jaksossa ja 9. luokalla kahdessa jaksossa. Oppituntien lisäksi oppilaanohjaukseen kuuluvat yksilö- ja pienryhmäohjauskeskustelut. Yksilöohjauskeskustelussa painopiste on oppilaan henkilökohtaisessa jatko-opintosuunnittelussa ja pienryhmäohjauskeskusteluissa ryhmä käsittelee aiheita jakaen ajatuksia kollektiivista. Yläkouluopintojen aikana oppilaat osallistuvat myös työelämään tutustumisjaksoihin sekä vierailevat erilaisissa tapahtumissa osana oppilaanohjausta.

Oppilaanohjaaja auttaa peruskoulun opintojen etenemisessä ja jatko-opintojen suunnitteluun liittyvissä kysymyksissä. On myös tärkeää, että kotona huoltajat tukevat lasta opinnoissa ja jatko-opintojen suunnittelussa. Jos jatko-opiskelujen suunnitteleminen tuntuu haastavalta, oppilaanohjaaja on antaa mielellään tukea. Oppilaanohjaajan kanssa voi tarvittaessa sopia myös yhteisiä palavereja.

Oppilaanohjauksen sisältöjä 7. luokalla

mm. opiskelutekniikan kehittäminen, omien vahvuuksien tunnistaminen, työelämään tutustuminen keittiössä sekä valinnaisten aineiden valitseminen 8. ja 9. luokalle.

Oppilaanohjauksen sisältöjä 8. luokalla

Suomen koulutusjärjestelmään ja tarkemmin lukioon, ammatilliseen koulutukseen sekä kaksoistutkintoon tutustuminen. 8. luokalla oppilaat alkavat pohtia oppilaanohjaajien kanssa omaa urapolkuaan ja mahdollisia toisen asteen jatko-opintovaihtoehtoja. 8. luokalla oppilaat osallistuvat myös viikon mittaiselle TET-jaksolle koulun ulkopuolella

Oppilaanohjauksen tärkein päämäärä 9. luokalla

yhteishaku ammatilliseen ja lukiokoulutukseen keväällä, ja tavoitteena on auttaa oppilasta ja löytämään hänelle sopiva jatko-opiskelupaikka. Oppilaanohjauksen painopisteitä 9. luokalla ovat oppituntien lisäksi ohjauskeskustelut ja toisen asteen oppilaitosten avoimiin oviin osallistuminen.  9. luokalla oppilaat osallistuvat myös viikon mittaiselle TET-jaksolle (lv. 2019 Lykissä aloittavilla 9. luokan TET on kahden viikon mittainen).