Tukioppilaat

Jokaisella seitsemännellä luokalla on heitä vanhempia tukioppilaita, jotka opastavat ja perehdyttävät kummiluokkalaisensa yläkoulun toimintaan sekä järjestävät tapahtumia, retkiä ja teemapäiviä. Pyrkimyksenä on edesauttaa hyvin toimivien ihmissuhteiden muodostumista, hyvää ja aktiivista koulun ilmapiiriä sekä ehkäistä kiusaamista.