Tue Lauttasaaren liikuntahallihanketta
01/10/2014

Tule mukaan tukemaan Lauttasaaren hallihanketta!

Lauttasaaren yksityiskoulujen kannatusyhdistys ry on saanut Poliisihallitukselta rahankeräysluvan uuden liikuntasalin suunnitteluun ja rakentamiseen (POL-2014-5804). Keräys toimitetaan ajalla 2.9.2014 – 1.9.2015 Helsingin, Espoon ja Vantaan alueella. Tavoitteena on kerätä miljoona euroa.

Lauttasaaren yhteiskoulun liikuntatilojen laajennus on tarkoitettu palvelemaan Lauttasaaren yhteiskoulun yläkoulua, lukiota ja Lauttasaaren alakoulua sekä asukkaiden ja liikuntaseurojen liikuntatarpeita. Uudet liikuntatilat luovat opetuksen suunnittelulle monipuolisemmat lähtökohdat ja mahdollistavat opetuksen tavoitteiden saavuttamisen sekä Lauttasaaren ala-asteen, ylä-asteen ja lukion oppilaille kuin myös monipuolisia ja tulevia tarpeita paremmin vastaavat liikuntatilat Lauttasaaren kaupunginosan asukkaille ja liikuntaseuroille. Tavoitteena on suunnitella energiatehokas kokonaisratkaisu, jossa myös tilojen muunneltavuuteen ja esim. iltakäyttöön tullaan kiinnittämään erityistä huomiota.

Liikuntasaliin on saatu Helsingin kaupungilta lainaa ns. koululainana (HEL 2012-004815 T 02 05 02) 2,7 miljoonaa euroa ja ns. urheilu- ja ulkoilulaitosrahastolainana (HEL 2013-006001 T 02 05 03 00) n. 2,4 miljoona euroa. Koko hallin kustannusarvio on noin 6 miljoonaa euroa.

Lauttasaaren liikuntahallihankkeen historia on pitkä, lähes 35 vuotta. Hankkeen historian on koonnut Lauttasaaren kannatusyhdistyksen kunniapuheenjohtaja Tom Hynninen ja yhdistyksen hallituksen jäsen Karri Haaparinne. Hankkeen historiasta voitte lukea tästä.

Tavoitteena on hallin suunnittelun aloittaminen täydellä teholla syksyn 2014 aikana, jolloin rakentaminen pääsisi käyntiin kevään – kesän 2015 aikana. Uusi halli olisi käytettävissä syksyllä 2016. Hallin suunnittelukilpailutus on käyty ja sen voitti arkkitehtitoimisto Siistonen. Mikäli hallin rakentaminen ei syystä tai toisesta toteudu, kerätyt varat käytetään vanhan liikuntasalin peruskorjaamiseen.

Tukemalla hankettamme, olet rakentamassa Lauttasaaren historiaa. Tuen voitte maksaa Lauttasaaren yksityiskoulujen rahankeräystilille DABAFIHH, FI84 8000 1300 1045 11.

Kiitämme tuestanne. Pienikin summa vie hanketta eteenpäin.

Helsingissä 15.9.2014

Tiina Vesanen, hallituksen pj
Jani Heikkala, hallituksen varapj
Maarit Paldanius, rehtori