Science-polku

Science-polun opinnot on koottu luonnontieteistä kiinnostuneille opiskelijoille, joilla esimerkiksi tekniikka, lääketiede, robotiikka tai tieteen tekeminen kuuluvat mahdollisiin tulevaisuuden suunnitelmiin.

Opiskelu Science-polun kursseilla vahvistaa opiskelijan ymmärrystä tieteen tekemiseen ja teknologian hyödyntämiseen. Polun kursseihin kuuluu luonnontieteiden valtakunnalliset syventävät kurssit, sekä soveltavia kursseja, joilla teoriaa sovelletaan käytännön tekemisellä ja tutustumalla yritysten sekä korkeakoulujen toimintaan. Science-polun opinnoista on konkreettista hyötyä niin kirjoituksiin valmistautumiseen, jatko-opintoihin kuin työelämäänkin.

Lukion päätteeksi polun suorittamisesta saa erillisen diplomin.