Yo-tutkinto

ylioppilastutkinto

Ylioppilaskirjoitukset muuttuvat sähköisiksi asteittain vuoteen 2019 mennessä seuraavan aikataulun mukaisesti:

Syksy 2016 →  saksa, maantiede, filosofia
Kevät 2017 →  ranska, yhteiskuntaoppi, psykologia
Syksy 2017 →  toinen kotimainen kieli, uskonto (evl.,ort.), elämänkatsomustieto, terveystieto, historia
Kevät 2018 →  englanti, espanja, italia, portugali, latina, biologia
Syksy 2018 → äidinkieli, suomi/ ruotsi 2. kielenä, venäjä, fysiikka, kemia, saame
Kevät 2019 →  matematiikka

Kokelailla tulee ennen koetta olemaan mahdollisuus tutustua ympäristöön, jossa sähköiset kokeet suoritetaan. Tavoitteena on, että kokelas pystyisi harjoittelemaan koeympäristön käyttöä jo opiskelun aikana. Kokelaiden on voitava suorittaa koe omalla koneellaan. Opettajat tulevat käyttämään sähköisiä Abitti-kokeita eri kursseilla (Abitti on ylioppilastutkintolautakunnan kurssikoejärjestelmä).
Koulun suositus on, että opiskelijalla on oltava oma kannettava tietokone ennen lukion aloittamista.

Tietokoneen vaatimukset

Yleistä ylioppilastutkinnosta

Ylioppilastutkinto on lukion valtakunnallinen päättötutkinto, joka järjestetään kaksi kertaa vuodessa. Tutkinto koostuu vähintään neljästä kokeesta, joista kaikille pakollinen on äidinkielen tai suomi toisena kielenä -koe. Kolme muuta pakollista koetta valitaan seuraavista: toisen kotimaisen kielen koe, vieraan kielen koe, matematiikan koe ja reaaliaineissa järjestettävä koe. Neljästä pakollisesta kokeesta yhden tulee olla laajan oppimäärän koe. Pakollisten kokeiden lisäksi kokelas voi osallistua yhteen tai useampaan ylimääräiseen kokeeseen.

Opiskelijalla on oikeus osallistua ylioppilaskokeeseen opiskeltuaan vähintään kyseisen oppiaineen pakolliset kurssit ennen koetta. Ylioppilaskokeen tehtävät laaditaan kussakin oppiaineessa valtakunnallisten pakollisten ja syventävien kurssien oppimäärien mukaisesti. Siksi on suositeltavaa, että opiskelija sisällyttää lukio-opintoihinsa syventäviä ja soveltavia kursseja niistä aineista, joita hän aikoo kirjoittaa. Tutkinnon voi suorittaa yhdellä tutkintokerralla tai hajauttaa kolmeen peräkkäiseen tutkintokertaan.

Ylioppilaskokeet ovat digitaalisia ja ne tehdään tietokoneella. Ajankohtaisimmat asiat ylioppilastutkinnosta, laitevaatimuksista ja tutkintoon liittyvistä ohjeista löydät Ylioppilastutkintolautakunnan sivuilta: https://www.ylioppilastutkinto.fi/ylioppilastutkinto.”

YO-tutkinto abi-info syksyllä 2017 kirjoittajille →

Lisätietoja YTL:n sivuilta:

ylioppilastutkinto.fi →

Yleistä ylioppilastutkinnosta

Ylioppilastutkinto on lukion valtakunnallinen päättötutkinto, joka järjestetään kaksi kertaa vuodessa. Tutkinto koostuu vähintään neljästä kokeesta, joista kaikille pakollinen on äidinkielen tai suomi toisena kielenä -koe. Kolme muuta pakollista koetta valitaan seuraavista: toisen kotimaisen kielen koe, vieraan kielen koe, matematiikan koe ja reaaliaineissa järjestettävä koe. Neljästä pakollisesta kokeesta yhden tulee olla laajan oppimäärän koe. Pakollisten kokeiden lisäksi kokelas voi osallistua yhteen tai useampaan ylimääräiseen kokeeseen.

Opiskelijalla on oikeus osallistua ylioppilaskokeeseen opiskeltuaan vähintään kyseisen oppiaineen pakolliset kurssit ennen koetta. Ylioppilaskokeen tehtävät laaditaan kussakin oppiaineessa valtakunnallisten pakollisten ja syventävien kurssien oppimäärien mukaisesti. Siksi on suositeltavaa, että opiskelija sisällyttää lukio-opintoihinsa syventäviä ja soveltavia kursseja niistä aineista, joita hän aikoo kirjoittaa. Tutkinnon voi suorittaa yhdellä tutkintokerralla tai hajauttaa kolmeen peräkkäiseen tutkintokertaan.

Ylioppilaskokeet ovat digitaalisia ja ne tehdään tietokoneella. Ajankohtaisimmat asiat ylioppilastutkinnosta, laitevaatimuksista ja tutkintoon liittyvistä ohjeista löydät Ylioppilastutkintolautakunnan sivuilta: https://www.ylioppilastutkinto.fi/ylioppilastutkinto.”

YO-tutkinto abi-info syksyllä 2017 kirjoittajille →

Lisätietoja YTL:n sivuilta:

ylioppilastutkinto.fi →