Opintojen tuki ja ohjaus

Tukea ja ohjausta

 

Opintojen tuki ja opiskelijoiden hyvinvointi kuuluu koko koulun henkilökunnalle. Koulun tärkeä tehtävä on edistää opiskelijoiden oppimista, hyvinvointia, terveyttä, sosiaalista vastuullisuutta ja esteettömyyttä.

Koulussamme toimii moniammatillinen opiskelun tuen ja hyvinvoinnin ryhmä, jonka erityisenä tehtävänä on tukea oppilaiden ja opiskelijoiden hyvinvointia sekä parantaa koulun ihmissuhteita ja yleistä viihtyvyyttä. Lukion puolella ryhmään kuuluvat rehtorit, kuraattori, terveydenhoitaja, psykologi, kasvatusohjaaja, erityisopettajat ja opinto-ohjaajat. Opintojen tuesta ja hyvinvoinnista huolehtivat myös ryhmänohjaajat ja aineenopettajat.

Ryhmänohjaaja (RO) on opiskelijan lähiohjaaja, joka seuraa opiskelijan opintojen etenemistä.

Opinto-ohjaajan kanssa keskustellaan ylioppilaskirjoitus- ja jatko-opintosuunnitelmista, kurssimuutoksista sekä kaikista opintoihin liittyvistä asioista. 

Erityisopettaja tukee opetuksen eriyttämistä myös erittäin lahjakkaiden opiskelijoiden osalta. Lisäksi hän tekee lukitestejä sekä siihen liittyviä lausuntoja ylioppilaslautakunnalle. 

Koulukuraattori, kasvatusohjaaja ja psykologi auttavat koulunkäyntiin, kaverisuhteisiin ja elämän muihin pulmiin liittyvissä huolissa. 

Kouluterveydenhoitaja tekee terveystarkastuksia, antaa terveysneuvontaa ja huolehtii perusrokotuksista. 

Ajanvaraus ja yhteystiedot

Ohjausaikoja voi varata Wilma-viestillä ja puhelimitse. Opinto-ohjaajat ja kuraattori ovat paikalla joka päivä klo 9-15 ja heidän luokseen voi mennä myös ilman ajanvarausta

 • Opinto-ohjaaja: Laura Savolainen
 • Opinto-ohjaaja: Ville-Pekka Eerola
 • Lukion erityisopettaja: Kirsi Kaarto
 • Kuraattori: Greta Secka
  Terveydenhoitaja: Hanna Mönkäre

Ajanvaraus ja yhteystiedot

Ohjausaikoja voi varata Wilma-viestillä ja puhelimitse. Opinto-ohjaajat ja kuraattori ovat paikalla joka päivä klo 9-15 ja heidän luokseen voi mennä myös ilman ajanvarausta

 • Opinto-ohjaaja: Laura Savolainen
 • Opinto-ohjaaja: Ville-Pekka Eerola
 • Lukion erityisopettaja: Anri Wahlberg
 • Kuraattori: Salla Arhinmäki-Ojanen 045 7732 4476
 • Psykologi: Tuija Pohjola
 • Terveydenhoitaja: Tuula Helander