KVL

TALOUSSIVISTYS KUULUU KAIKILLE

Kansainvälisen liiketoiminnan lukiolle myönnettiin erityisen koulutustehtävän lupa 1.8.2018 alkaen. Kansainvälisen liiketoiminnan linja tarjoaa opiskelijalle mahdollisuuden opiskella kansainvälistä liiketoimintaosaamista, tutustua yrittäjyyteen sekä osallistua osuuskuntatoimintaan. Opiskelija pääsee tutustumaan muihin lukioihin, korkeakouluihin, erilaisiin yrityksiin ja kolmannen sektorin toimijoihin. Kurssit muodostavat selkeän opintokokonaisuuden, jonka aikana opiskelijat saavat toteuttaa oppimaansa myös käytännössä.

Kansainvälisen liiketoiminnan linjan suorittamisesta saa erillisen KVL-todistuksen, johon sisältyy 12 taloussivistävää kurssia. Erityisen koulutustehtävän myötä linjan opiskelijoilla on mahdollisuus keventää muita lukio-opintojaan 8 kurssin verran tietyin reunaehdoin.
Kansainvälisen liiketoiminnan linjan opiskelijat tutustuvat liiketoiminnan ja yrittäjyyden lainalaisuuksiin monesta eri näkökulmasta.

Tavoitteena on saada opiskelija innostumaan omasta tulevaisuudestaan ja tarjota hänelle sellaisia työelämätaitoja, joista hän tulevaisuudessa aidosti hyötyy.

 

Uskon, että tulevaisuudessa moniosaamisesta tulee kova sana. Ei valita itselle tiettyä ammattia, vaan eri ammattien väliset rajat tulevat häilyvämmäksi.”

Lauttasaari-lehti 2.2.2017 KVL-linjalainen Jasper Nordström.

Kansainvälisen liiketoiminnan lukiolle myönnettiin erityisen koulutustehtävän lupa 1.8.2018 alkaen. Kansainvälisen liiketoiminnan linja tarjoaa opiskelijalle mahdollisuuden opiskella kansainvälistä liiketoimintaosaamista, tutustua yrittäjyyteen sekä osallistua osuuskuntatoimintaan. Opiskelija pääsee tutustumaan muihin lukioihin, korkeakouluihin, erilaisiin yrityksiin ja kolmannen sektorin toimijoihin. Kurssit muodostavat selkeän opintokokonaisuuden, jonka aikana opiskelijat saavat toteuttaa oppimaansa myös käytännössä.

Kansainvälisen liiketoiminnan linjan suorittamisesta saa erillisen KVL-todistuksen, johon sisältyy 12 taloussivistävää kurssia. Erityisen koulutustehtävän myötä linjan opiskelijoilla on mahdollisuus keventää muita lukio-opintojaan 8 kurssin verran tietyin reunaehdoin.
Kansainvälisen liiketoiminnan linjan opiskelijat tutustuvat liiketoiminnan ja yrittäjyyden lainalaisuuksiin monesta eri näkökulmasta.

Tavoitteena on saada opiskelija innostumaan omasta tulevaisuudestaan ja tarjota hänelle sellaisia työelämätaitoja, joista hän tulevaisuudessa aidosti hyötyy.

 

Uskon, että tulevaisuudessa moniosaamisesta tulee kova sana. Ei valita itselle tiettyä ammattia, vaan eri ammattien väliset rajat tulevat häilyvämmäksi.”

Lauttasaari-lehti 2.2.2017 KVL-linjalainen Jasper Nordström.

Teemme kursseillamme aktiivista yhteistyötä erityisesti Aalto-yliopiston ja Turun Kauppakorkeakoulun, muiden korkeakoulujen ja yliopistojen sekä yritysten ja kolmannen sektorin organisaatioiden kanssa. Kurssien sisällöt ja toteutus tukevat opiskelijan kasvua itsenäisesti ajattelevaksi yksilöksi, joka osaa toimia myös muut kulttuurit huomioon ottaen.

Kursseihin sisältyvät asiantuntijaluennot ja opintokäynnit sekä koulumme laaja kielitarjonta ja kansainväliset projektit tukevat erilaisten liiketoimintaympäristöjen ymmärrystä.
Kansainvälisen Liiketoiminnan linjalla opiskelija saa kokemuksia, jotka antavat hyvät valmiudet pohtia tulevaa suuntaa opinnoissa ja myöhemmin työelämässä.

”Linja kiinnosti, koska perheessäni on yrittäjiä ja business-taustaa ja ala kiinnostaa. Toisaalta tässä saa kuitenkin niin monipuolisen koulutuksen, että vaikka haluaisi lähteä tämän jälkeen lääkikseen, niin sekin onnistuu. Tässä kun voi silti opiskella kaikkea.” Lauttasaari-lehti 9.3.2017 KVL-linjalainen Justus Flemming.

Kansainvälisen liiketoiminnan lukiolaisilla on lukuisia mahdollisuuksia saada ensikäden kokemusta eri kulttuureista osallistumalla koulun tarjoamiin opintomatkoihin. Käymme mm Tukholmassa, Pietarissa, Lontoossa ja Pekingissä.

 

”Tämän linjan vahvuus on se, että korostetaan paljon globaalia yleissivistystä ja kulttuurien tuntemusta. Olimme juuri opintomatkalla Kiinassa, missä asuimme perheissä ja vierailimme monissa kohteissa. Se oli todella valaisevaa.” kertoo  KV-linjan opiskelija Oskar Thewlis (HS Talous 2.6. 2016). 

Myös seuraavat teemat ovat tekemisessä jatkuvasti mukana:

Yhdessä tekeminen ja vuorovaikutustaidot

Kansainvälisyys, kulttuuri ja kielet

Yrittäjämäinen toimintatapa

Asiakasnäkökulma

Eettinen ajattelutapa

Kansainvälisen Liiketoiminnan linjalla opiskelija saa kokemuksia, jotka antavat hyvät valmiudet pohtia tulevaa suuntaa opinnoissa ja myöhemmin työelämässä. Käytännön näkökulmat antavat mahdollisuuden innostua uudella tavalla sekä yleis- että taloussivistävästä tiedosta tulevasta alasta riippumatta. ”Linja kiinnosti, koska perheessäni on yrittäjiä ja business-taustaa ja ala kiinnostaa. Toisaalta tässä saa kuitenkin niin monipuolisen koulutuksen, että vaikka haluaisi lähteä tämän jälkeen lääkikseen, niin sekin onnistuu. Tässä kun voi silti opiskella kaikkea.” Lauttasaari-lehti 9.3.2017 KVL-linjalainen Justus Flemming.

Erityisesti kaupalliselle alalle suuntaavat saavat linjalla hyvää esimakua tulevasta ja valmiutta tuleviin pääsykokeisiin. Muille aloille tähtäävät ja suuntaansa vielä hakevat saavat hyvän kaupallisen pohjan tukemaan muita intohimonsa alueita. ”Maailmankuvaa avartavasta lukiosta on hyötyä, vaikka ei päätyisikään bisnesuralle.” HS Ura 17.1 2016 KV-linjan opiskelija Ellen Järnefelt.

”Nykypäivänä paras johtaja ei ole härkä, joka kaataa jokaisen seinän, vaan hyväsydäminen tyttö empaattisella asenteella. Näille arvoille mekin rakennamme KVL-linjaa.” Ote KVL-linjalaisen Amanda Kohmon KVL-linjan New Yorkin opintomatkan 20.-28.5.2017 blogista.

”Empatiakykyä ja uskoa itseensä. ” KVL-lukion nuoret puhuvat 2017 KVL-päivän teemasta (Lauttasaari-lehti 2.2.2017)

”Tämän linjan vahvuus on se, että korostetaan paljon globaalia yleissivistystä ja kulttuurien tuntemusta. Olimme juuri
opintomatkalla Kiinassa, missä asuimme perheissä ja vierailimme monissa kohteissa. Se oli todella valaisevaa.”
kertoo  KV-linjan opiskelija Oskar Thewlis (HS Talous 2.6. 2016).

”Täällä Lykillä me katsomme tulevaisuuteen.”  Ylioppilaan puhe 4.6.2016 KV-linjan Satu Hynninen

Liiketoiminnan opetus tuli lukioon. Helsingin Sanomat 2.6.2016

Bisneslukion oppilailla kovat tavoitteet: ”Haluan olla etulinjassa viemässä suomalaista osaamista ulkomaille”.
– Helsingin Sanomat Ura & Raha 17.1.2016

Lukiolaisista käydään kovaa kilpaa – opiskella voi myös bisneslukiossa. MTV3 Uutiset 26.1.2016