Lomakkeet
 • Oppilaan tai opiskelijan loma-anomus
  • Anomus täytetään Wilmassa Hakemukset ja päätökset -välilehdellä
 •  Koulumatkatuki
  • Koulumatkatukeen liittyvissä asioissa ota yhteyttä toimistoomme
 • Lukiolaisen matematiikan tai kielen oppimäärän vaihtaminen
  • Oppimäärän vaihtamiseen liittyviä asioita hoitavat lukion opinto-ohjaajat
 • Lukiolaisen anomus tenttimiseen, eli kurssin itsenäiseen suorittamiseen
  • Tenttimisanomuslomake löytyy koulun toimiston edustalta. Tarkemman ohjeistuksen tenttimisen anomiseen opiskelija löytää lukiolaisen opinto-oppaasta.
 • Ilmoittautuminen lukion uusinta-arviointiin
  • Uusintaan ilmoittaudutaan Wilmassa Tentit-välilehdellä
 • Ilmoitus vaihto-opiskelijaksi lähtemisestä
  • Lomakkeen voi noutaa koulun toimistosta, tai tulostaa tästä
 • Peruskoulun hakijalle tarkoitetut lomakkeet