Lauttasaaren yhteiskoulu panostaa yrittäjyyteen ja kansainväliseen liiketoimintaosaamiseen
03/05/2018

Lauttasaaren yhteiskoulun lukio aloitti kansainvälisen liiketoiminnan lukiona elokuussa 2016. Lukio on kovassa nosteessa, ja suhtaudumme positiivisesti tulevaisuuteen. Lukio on saanut elokuusta 2018 lähtien erityisen koulutustehtävän, jonka lisäksi se ryhtyy hoitamaan valtakunnallista kehittämistehtävää. Molemmat tehtävät painottavat yrittäjyyttä ja kansainvälistä liiketoimintaosaamista. Kehittämistehtävän on saanut vain 11 lukiota koko Suomessa.

Kansainvälisen liiketoiminnan linjan lisäksi lukiossa toimii yleislinja, jonka opiskelijoilla on mahdollisuus valita tiede- ja tekniikkapolku, luovapolku tai oma henkilökohtainen polku. Lukiossa opetetaan erilaisia työelämän taitoja, kuten projekti- ja tiimityötaitoja, vuorovaikutustaitoja ja talouden lukutaitoa.

Lauttasaaren yhteiskoulun perusopetuksessa on ollut vuoden 2017 aikana 387 oppilasta. Oppilasmäärä kasvaa tulevina vuosina. Perusopetuksessa opiskelee oppilaita yleisopetuksessa ja ruotsin kielikylvyssä. Osa yleisopetuksen oppilaista on lahjakkaita uimareita ja muiden lajien urheilijoita, jotka on sijoitettu samalle luokalle. Syksyllä 2017 koulussa aloitti Urhea-yläkoulukokeilussa niin sanottu liikuntaluokka. Kaikki urheilijat valittiin luokille valtakunnallisen soveltuvuuskokeen kautta. Valinnassa otettiin huomioon myös lähikouluperiaate.

Lauttasaaren yhteiskoulussa on ollut vuoden aikana kuusi aktiivista hanketta. Näihin lukeutuvat tasa-arvoa edistäviin toimenpiteisiin liittyvä hanke, lukion arvioinnin kehittämistä pilotoiva Viisari-hanke sekä Liikkuva koulu -ohjelma, jonka avulla kannustamme nuoria liikkumaan väli- ja hyppytunneilla pelin keinoin. Teimme myös yhteistyötä Lauttasaaren Liikuntakeskuksen kanssa. Lisäksi koulumme panosti erilaisiin digihankkeisiin, joiden avulla kehitettiin opettajien digiosaamista. Urheilijoille suunnattu monidigihanke yhdisti oppiainesisältöjä vapauttaen urheilijoiden päivästä aikaa lepoon ja palautumiseen.

Koulua remontoitiin vuoden 2017 aikana laajasti. Remontointiin sisältyi liikuntasalisiiven peruskorjaus kokonaisuudessaan. Tämän lisäksi koulun opetus- ja muita tiloja peruskorjattiin ja teknisen työn tilaan rakennettiin toinen kotitalousluokka. Nämä rahoitettiin Helsingin kaupungin koululainalla. Lainaa saatiin 3,1 miljoonaa euroa, josta käytettiin reilut 2,7 miljoonaa euroa. Omalla rahoituksella tehtiin muita korjauksia. Luokkien ilmastointikoneiden uusiminen toteutetaan vuonna 2018.

Helsingin kaupunki on myöntänyt Lauttasaaren yhteiskoulun kannatusyhdistys ry:lle 3,0 miljoonan euron koululainan uuden liikuntahallin rakentamiseksi. Aiemmin kaupunki on myöntänyt koululainaa 2,7 miljoonaa euroa, joten kannatusyhdistyksellä on yhteensä 5,7 miljoonaa euroa koululainaa liikuntatilojen laajentamiseen. Tämän lisäksi ylläpitäjä on keskustellut kaupungin kanssa kokonaisrahoituksen määrästä, joka tullee olemaan yli 6 miljoonaa euroa. Tarkoitus on aloittaa tilojen rakentaminen keväällä 2018.

 

Lauttasaaren yhteiskoulun hallitus