Kodin ja koulun yhteistyö

Lauttasaaren yhteiskoulussa tehdään läpi opintojen jatkuvaa ja aktiivista yhteistyötä kodin ja koulun välillä. Tämä tulee nuoren oppimisen edellytyksiä, tervettä kehitystä ja hyvinvointia sekä vahvistaa nuoren ja huoltajien osallisuutta.

Kodin kanssa yhteistyössä toimivat luokan- ja ryhmänohjaaja, aineenopettajat, opiskeluhuolto sekä rehtorit.

Lauttasaaren yhteiskoulun ajankohtaisista asioista tiedotetaan säännöllisesti.  Nuoren työskentelyä ja opintojen edistymistä seurataan Lykissä aktiivisesti ja niistä annetaan tietoa huoltajille. Huoltajia tiedotetaan myös ohjaukseen, yhteisölliseen opiskeluhuoltoon, erityisopetukseen sekä muuhun oppimisen tukeen liittyvistä asioista.

Koulun ja kodin yksilöllinen yhteistyö tapahtuu pääasiassa Wilman välityksellä sekä suorilla yhteydenotoilla. Myös vanhempainillat ovat tärkeä tapa jakaa huoltajille tietoa ajankohtaisista asioista sekä osallistaa heitä yhteiseen keskusteluun.

Koulu päivittää kotisivujaan ja koulun sometilejä säännöllisesti. Huoltajan on hyvä seurata myös Wilman tiedotteita.

Huoltajia osallistetaan koulun toiminnan arvioimiseen sekä koulun kehittämistyöhön.